För dig som är anställd i TioHundra

Tiohundra.se är TioHundras externa hemsida, i första hand riktad till allmänheten.

Är du anställd i vårdbolaget TioHundra och söker intern information, Heroma självservice, kontaktuppgifter eller vill du komma åt din webmail? Allt detta hittar du på vårdbolagets intranät Tian, som alla anställda har tillgång till.

Intranätets startsida öppnas automatiskt när du loggar in på en PC på din arbetsplats.

Logga in på Tian hemifrån

  1. Gå till https://tian.tiohundra.se
  2. Skriv ntsab\ följt av ditt användarnamn (hsa-id) i inloggningsrutan (tex ntsab\xxxx)
  3. Skriv ditt lösenord

För att ange backslash-tecknet (\), håll ner Alt Gr och tryck på \-tangenten.

Tian

Intranätet Tian.

Kontakt

IT-avdelningen
Helpdesk

0176-326 423

E-post till Helpdesk