Psykiatri

Psykiatrin i Norrtälje består av barn- och ungdomspsykiatri, beroenderådgivning, vuxenpsykiatri och socialpsykiatri.

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) tar emot barn och ungdomar upp till 17 år och deras föräldrar. Här finns också BUP Kärnan för förskolebarn 0-6 år och deras föräldrar.

Beroenderådgivningen är en specialistenhet i öppenvård för behandling av vuxna och ungdomar med alkohol-, tablett- och narkotikaproblem.

Socialpsykiatrin erbjuder boende, boendestöd och daglig sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning som behöver stöd, trygghet och gemenskap i vardagen.

Vuxenpsykiatrin har sex specialiserade inriktningar samt mellanvård. Mottagningsenheten ser till att du direkt får hjälp av medarbetare med rätt kompetens. Här finns också unga vuxna-mottagningen, för dig som är mellan 16 och 24 år.

Kognitivt stöd

Besök vår visningslokal för att få hjälp att hitta kognitiva stöd som underlättar vardagen.

Kognitiviva

Välkommen som kund hos oss!

Kontakta psykiatrin

Behöver du komma i kontakt med psykiatrin?

Ring telefonnummer
0176-326 300 vardagar
kl 8.00-16.30.

Kvällar och helger

För råd och stöd kl 16.30-22.00 helgfria vardagar
samt kl 10-20 på helger, ring
telefonnummer 0176-326 483,
där svarar personal på PKV.

Intresseföreningar

Psykiatrin samarbetar med intresseföreningar i Norrtälje.

Intresseföreningar