Hoppa till huvudinnehåll
Andreas Dahlqvist, enhetschef på akuten, chefläkare Susanne Bergenbrant Glas, VD Peter Graf och kommunstyrelsens ordförande Bino Drummond vid ståbord, i bakgrunden Tiohundra-rolluper. Pressträff på Norrtälje sjukhus.

11 juni: Lägesrapport från Tiohundra om coronaviruset

Vårdbolaget Tiohundra ger en uppdatering angående covid-19, och en lägesrapport om det arbete som pågår i våra verksamheter.

Tiohundra har återgått till stabsläge från och med den 25 maj. Inriktningen är att upprätthålla akut och nödvändig vård med största möjliga kvalitet samt att minimera smittspridning i vård- och omsorgsmiljöer.


Antal patienter som vårdas för covid-19 i Tiohundras verksamheter

Siffrorna är uppdaterade torsdagen den 11 juni kl 8. Inom parentes anges antalet vid föregående två veckors lägesrapporter, 4 juni respektive 28 maj.

 • 6 (14, 14) patienter vårdas i det så kallade covidflödet på Norrtälje sjukhus. Här ingår patienter som konstaterats positiva i test samt de med misstänkt covid-19.
 • 2 (3, 3) patienter med covid-19 får intensivvård. Totalt är 3 (5, 5) IVA-platser belagda.
 • Fortsatt mycket få fall i Tiohundras omsorgsverksamheter.
 • 71 patienter med diagnosen covid-19 (klinisk eller provtaget positiva) vårdades på Norrtälje sjukhus under perioden mars-maj.

Luftvägsmottagningen har tagit emot 67 patienter för läkarbesök under perioden
29 maj – 4 juni (76 och 51 patienter de två föregående veckorna).

Grafik som visar antalet patienter i covidflödet. En tydlig minskning kan ses senaste dagarna.

Alla personer med konstaterad eller misstänkt covid-19 har vårdats eller vårdas isolerat för att minska risken för vidare smittspridning. Av hänsyn till patientsekretessen lämnas inga ytterligare uppgifter om personernas identitet eller tillstånd.

Ökad kapacitet för provtagning

Patienter där en läkare bedömer att provtagning är medicinskt motiverad kan nu provtas för covid-19 även om de inte är inlagda på sjukhus. I Norrtälje sker detta vid luftvägsmottagningen på Norrtälje södra vårdcentral, i samverkan med privata vårdgivare. Tid för provtagning bokas i samband med digitalt besök hos den vårdcentral där patienten är listad.

Under perioden 29 maj till 4 juni provtogs 87 patienter vid luftvägsmottagningen, varav 37 i samband med läkarbesök. Kapaciteten har höjts och mottagningen har nu ca 20 tider per dag för provtagning efter remiss från vårdcentral.

Sedan tidigare provtas också patienter med luftvägssymtom som är inlagda eller behöver läggas in på sjukhus eller bor på äldre- eller LSS-boende. Dessutom provtas medarbetare i vård och omsorg med symtom, samt personal i samhällsviktiga funktioner.

Planering pågår nationellt och regionalt för att ytterligare kunna utöka provtagningen. Den frågan hanteras av Region Stockholm.

Stapeldiagram över antalet besök på luftvägsmottagningen.

Provtagningen på luftvägsmottagningen utökades sista veckan i maj efter regeringens besked att alla med medicinsk indikation ska kunna provtas. Dessförinnan provtogs huvudsakligen patienter i behov av sjukhusvård, eller boende på äldreboende.

Kapacitet på Norrtälje sjukhus inför sommaren

Den senaste veckan har antalet patienter i covidflödet på Norrtälje sjukhus minskat.

– Utvecklingen de senaste dagarna är mycket glädjande och nu hoppas vi förstås alla att det är en bestående trend. Samtidigt är beläggningen på övriga vårdavdelningar fortsatt hög. Det är därför viktigt att alla, både fast- och fritidsboende, följer myndigheternas rekommendationer och dessutom tar det extra försiktigt på semestern, säger VD Peter Graf.

De mobila teamen fortsätter sin verksamhet med hembesök för att avlasta sjukhuset. Teamen blir extra viktiga under sommarperioden, då vårdplatstillgången är begränsad och trycket på sjukhuset ökar.

Så söker du vård i sommar

Sjukvården är till för alla, men i år är det extra hög belastning på vården på grund av
covid-19. Följ därför dessa råd om du behöver söka vård i Norrtälje kommun i sommar. Tillsammans minskar vi smittspridningen och räddar liv.

För rådgivning – kontakta alltid 1177

Ring 1177 för rådgivning av en erfaren sjuksköterska. Här får du råd och hjälp att välja rätt vårdinstans.

Vid lättare olycksfall eller sjukdomstillstånd
 • Börja alltid med att ringa 1177 eller gå in på 1177.se för råd och vägledning. Du kan också kontakta den vårdcentral där du är listad.
 • Använd gärna digitala vårdmöten med din vårdgivare.
 • Husläkarjouren i Norrtälje är tillgänglig vardagar 16.30 – 20.00 och helgdagar 08.00 – 18.00, telefon 0176–326 900.
 • Du som har en kronisk sjukdom – kontakta alltid den vårdgivare som är ansvarig för din behandling.
Vid svårare olycksfall eller akuta sjukdomar
 • Ring 112.
 • Akutmottagningen vid Norrtälje sjukhus tar hand om dig med allvarliga och livshotande tillstånd.
 • Närakuten vid Norrtälje sjukhus tar hand om dig som behöver vård som inte kan vänta till nästa dag.
 • Om du är osäker – ring 1177 för att bli hänvisad till rätt vårdinstans.

Krisstödstelefon för invånare

Psykiatrin i Norrtälje erbjuder råd och stöd via telefon för den som är i behov av hjälp med att hantera sin oro. Öppettider:

 • Vardagar kl 13-21
 • Helger: kl 10-20

Telefonnummer: 0176-326 483

Fem råd till alla invånare

 1. Kom ihåg att hålla avstånd till andra människor - helst två meter. Det gäller både inomhus och utomhus på platser där människor samlas, till exempel i butiker, köpcentrum, på museer, bibliotek, servicekontor, i väntrum, på idrottsplatser, i badhus, på gym och i andra träningslokaler samt i kollektivtrafiken som till exempel buss, tåg, tunnelbana och spårvagn.
 2. Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, klassrummet, arbetsplatsen eller annan plats. Händerna ska tvättas i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
 3. Vid första känning av feber, hosta, snuva, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom åk hem direkt. När du har symptom smittar du andra. Det är antingen covid-19, influensa eller en vanlig förkylning. Oavsett sjukdom kan det ge svåra sjukdomsförlopp hos äldre och/eller de med andra underliggande sjukdomar.
 4. Om du känner dig så dålig så att du behöver vård - åk inte till en vårdmottagning –kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.
 5. När du är sjuk - stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier tills du har varit helt frisk i minst två dagar.

Många ringer till 1177. Om du inte behöver vård men har frågor om coronaviruset och covid-19, ring 113 13 istället. Eller sök information på 1177.se eller hos Folkhälsomyndigheten på folkhalsomyndigheten.se.

Senast uppdaterad
2020-10-09