Hoppa till huvudinnehåll
Personer som arbetar med inköp och materielförsörjning sitter samlade runt bord för att ha möte.

14 maj: Lägesrapport från Tiohundra om coronaviruset

Vårdbolaget Tiohundra ger en uppdatering angående coronaviruset, covid-19, och en lägesrapport om det arbete som pågår i våra verksamheter. 

Tiohundra är i förstärkningsläge sedan den 2 april. Vår inriktning är att upprätthålla akut och nödvändig vård med största möjliga kvalitet samt att minimera smittspridning i vård- och omsorgsmiljöer.
 

 

Antal patienter som vårdas för covid-19 i Tiohundras verksamheter

Siffrorna är uppdaterade torsdagen den 14 maj kl 8. Inom parentes anges antalet vid föregående två veckors lägesrapporter, 7 maj respektive 30 april.
 
 • 17 (24, 26) patienter vårdas i det så kallade covidflödet på Norrtälje sjukhus. Här ingår patienter som konstaterats positiva i test samt de med misstänkt covid-19.
 • 4 (4, 5) patienter med covid-19 får intensivvård. Totalt är 7 (4, 6) IVA-platser belagda. 
 • Ytterligare vårdplatser har reserverats för covid-19-patienter.
 • Fortsatt mycket få fall i Tiohundras omsorgsverksamheter.
 • Ca 50 patienter som vårdats i covidflödet har hittills skrivits ut från sjukhuset.
Alla personer med konstaterad eller misstänkt covid-19 har vårdats eller vårdas isolerat för att minska risken för vidare smittspridning. Av hänsyn till patientsekretessen lämnas inga ytterligare uppgifter om personernas identitet eller tillstånd.
 
 

Kapacitet på Norrtälje sjukhus

Norrtälje sjukhus har ökat kapaciteten på intensivvårdsavdelningen. Sjukhusets vårdavdelningar har frigjort ett stort antal platser för patienter med covid-19. 
 
– Många patienter har omfattande vårdbehov, vilket innebär att arbetsbelastningen för sjukhusets medarbetare är fortsatt hög, även om vi nu glädjande nog ser en stabilisering och eventuellt början på en nedgång i antalet smittade och misstänkt smittade. Inte minst med tanke på att vi står inför sommaren, som alltid innebär en utmaning för sjukvården i Norrtälje, är det viktigt att alla fortsätter att följa myndigheternas rekommendationer, säger Tiohundras VD Peter Graf. 
 

Få smittade i omsorgen

Andelen smittade och misstänkt smittade är fortsatt mycket låg i samtliga omsorgsverksamheter. En rad åtgärder har vidtagits för att minska risken för smittspridning. Hygienrutiner och myndigheternas rekommendationer följs noggrant, vilket tros vara en viktig förklaring till den begränsade förekomsten av smitta.
 

Skyddsutrustning i sjukvård och omsorg

Tiohundra har fått i uppdrag av Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg att upprätta en central operativ lagerfunktion för Norrtälje sjukhus samt alla övriga sjukvårds- och omsorgsverksamheter i Norrtälje kommun. Tillgången på skyddsutrustning till samtliga vård- och omsorgsverksamheter i Norrtälje kommun är därmed säkrad. 
 

Extra vårdplatser på Roslagens sjukhus

Extra vårdplatser finns på Roslagens sjukhus i Norrtälje. Avdelningen står klar att tas i bruk om behov uppstår. Då behovet av korttidsplatser inom äldreomsorgen är stort kommer en del av avdelningen åter att användas som korttidsboende från och med den 18 maj. 
 

Videobesök ersätter fysiska vårdbesök

Många planerade vårdbesök och operationer har skjutits upp för att minska smittspridningen och samla resurserna där de behövs som bäst, i akutsjukvården. Vårdcentraler, mottagningar och psykiatrin erbjuder video- och telefonbesök.
 

Mobila team gör hembesök

Tre mobila team gör hembesök. Teamen gör bedömningar och vid behov åtgärder av akut karaktär. Även primärvården kan göra hembesök för till exempel provtagning.
 

Krisstödstelefon för invånare

Psykiatrin i Norrtälje erbjuder råd och stöd via telefon för den som är i behov av hjälp med att hantera sin oro. Öppettider:
 • Vardagar kl 9-12 samt 13-21
 • Helger: kl 10-20
 • Telefonnummer: 0176-326 483

Fem råd till alla invånare

 1. Kom ihåg att hålla avstånd till andra människor - helst två meter. Det gäller både inomhus och utomhus på platser där människor samlas, till exempel i butiker, köpcentrum, på museer, bibliotek, servicekontor, i väntrum, på idrottsplatser, i badhus, på gym och i andra träningslokaler samt i kollektivtrafiken som till exempel buss, tåg, tunnelbana och spårvagn.
 2. Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, klassrummet, arbetsplatsen eller annan plats. Händerna ska tvättas i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
 3. Vid första känning av feber, hosta, snuva, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom åk hem direkt. När du har symptom smittar du andra. Det är antingen covid-19, influensa eller en vanlig förkylning. Oavsett sjukdom kan det ge svåra sjukdomsförlopp hos äldre och/eller de med andra underliggande sjukdomar.
 4. Om du känner dig så dålig så att du behöver vård - åk inte till en vårdmottagning –kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.
 5. När du är sjuk - stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier tills du har varit helt frisk i minst två dagar.

Många ringer till 1177 - om du inte behöver vård men har frågor om det nya coronaviruset och covid-19 ring 113 13 istället. Eller sök information på 1177.se eller hos Folkhälsomyndigheten på folkhalsomyndigheten.se

 
Det är av största vikt att vi fortsätter skydda de äldre invånarna – som är många i vår kommun – och att alla följer myndigheternas rekommendationer.

Senast uppdaterad
2020-10-09