Hoppa till huvudinnehåll
Tre personer i sjukvårdskläder samtalar med varandra i en korridor

16 april: Lägesrapport från Tiohundra om coronaviruset

Vårdbolaget Tiohundra ger en uppdatering angående coronaviruset, covid-19, och en lägesrapport om det arbete som pågår i våra verksamheter.

Tiohundra är i förstärkningsläge sedan den 2 april. Vår inriktning är att upprätthålla akut och nödvändig vård med största möjliga kvalitet samt att minimera smittspridning i vård- och omsorgsmiljöer.

Antal patienter som vårdas för covid-19 i Tiohundras verksamheter

 • 23 patienter vårdas i det så kallade covidflödet på Norrtälje sjukhus. Här ingår patienter som konstaterats positiva i test samt de med misstänkt covid-19.
 • Fyra patienter med covid-19 får intensivvård. Totalt är fem IVA-platser belagda.
 • Ytterligare vårdplatser har reserverats för covid-19-patienter.
 • I Tiohundras omsorgsverksamheter har vi fortsatt begränsad smittspridning.
 • Ca 20 patienter med konstaterad covid-19 har skrivits ut från sjukhuset.

Siffrorna är uppdaterade torsdagen den 16 april kl 8.

– Vi ser en viss ökning i belastningen på sjukvården och vet av erfarenhet från andra sjukhus i regionen att läget kan förändras mycket snabbt. Det är också ett känt faktum att vi ligger något efter övriga regionen på kurvan över smittspridning. Därför är det av stor vikt att vi fortsätter skydda de äldre invånarna – som är många i vår kommun – och att alla följer myndigheternas rekommendationer, säger VD Peter Graf.

Alla personer med konstaterad eller misstänkt covid-19 har vårdats eller vårdas isolerat för att minska risken för vidare smittspridning. Av hänsyn till patientsekretessen lämnas inga ytterligare uppgifter om personernas identitet eller tillstånd.


Kapacitet på Norrtälje sjukhus

Norrtälje sjukhus har ökat kapaciteten på intensivvårdsavdelningen. Även på sjukhusets vårdavdelningar finns kapacitet för att ta emot ytterligare patienter i behov av slutenvård. Sjukhuset har också tidvis avlastat övriga sjukhus i regionen.

Påskhelgen innebär normalt hög belastning på Norrtälje sjukhus akutmottagning. I år var trycket lägre än vanligt, vilket är ett tecken på att många följt uppmaningen att bara söka vård om det verkligen är nödvändigt. I början på veckan noterades dock åter en ökning i antalet besök på akuten.

Extra vårdplatser klara att tas i bruk vid behov

På kort tid har en ny vårdavdelning färdigställts på Roslagens sjukhus i Norrtälje. Avdelningen får inledningsvis tio vårdplatser och står klar att tas i bruk om behov uppstår.

De extra vårdplatserna på Roslagens sjukhus ska användas för att vårda patienter som har behov av omhändertagande på sjukhus. Patienter med covid-19 kommer i första hand att vårdas på Norrtälje sjukhus.

Läs mer: Extra vårdplatser klara att tas i bruk vid behov

Krisstödstelefon för medarbetare och invånare

Psykiatrin i Norrtälje erbjuder råd och stöd via telefon för den som är i behov av hjälp med att hantera sin oro. Stödtelefonen är öppen för både invånare och medarbetare i Tiohundra. Öppettider:

 • Vardagar kl 9-12 samt 13-21
 • Helger: kl 10-20
 • Telefonnummer: 0176-326 483
Planerad vård skjuts upp

Många planerade vårdbesök och operationer har skjutits upp för att minska smittspridningen och samla resurserna där de behövs som bäst, i akutsjukvården.

Samordning av patientflöden

Tiohundra har av Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje fått i uppdrag att samordna patientflöden inom kommunen, tillsammans med privata utförare inom vård och omsorg.

Tre mobila team igång

Tre mobila team är igång och gör hembesök. Teamen gör bedömningar och vid behov åtgärder av akut karaktär såsom provtagning, blodtransfusion, injektioner och antibiotika. De tre teamen har olika inriktning.

Arbete för att säkra tillgången på skyddsutrustning

Vi arbetar för att långsiktigt säkra tillgången på skyddsutrustning i både sjukvårds- och omsorgsverksamheterna. I planeringen ingår att förbereda för en ökande åtgång den närmaste tiden.

Luftvägsmottagning vid Norrtälje sjukhus

En tidbokad mottagning för patienter med luftvägssymtom har öppnats vid Norrtälje sjukhus. Mottagningen drivs av Tiohundras primärvård och privata vårdcentraler.

Råd från Norrtälje kommun: 8 sätt att minska smittspridningen
 1. Stanna hemma om du har symtom.
 2. Arbeta hemifrån om du kan.
 3. Besök inte äldre personer.
 4. Tvätta händerna ofta, med tvål.
 5. Håll avståndet till andra.
 6. Undvik folksamlingar och fester.
 7. Undvik alla onödiga resor.
 8. Du som är 70 år eller äldre: undvik nära kontakter, kollektivtrafik och butiker.

Allmänna råd: Håll avstånd och ta personligt ansvar - Folkhälsomyndighetens webbplats

Senast uppdaterad
2020-10-09