Hoppa till huvudinnehåll

 18 juni: Lägesrapport från Tiohundra om coronaviruset

Vårdbolaget Tiohundra ger en uppdatering angående covid-19, och en lägesrapport om det arbete som pågår i våra verksamheter.

Tiohundra är i stabsläge. Inriktningen är att upprätthålla akut och nödvändig vård med största möjliga kvalitet samt att minimera smittspridning i vård- och omsorgsmiljöer.

Antal patienter som vårdas för covid-19 i Tiohundras verksamheter

Siffrorna är uppdaterade torsdagen den 18 juni kl 8. Inom parentes anges antalet vid föregående två veckors lägesrapporter, 11 respektive 4 juni.

 • 9 (6, 14) patienter vårdas i det så kallade covidflödet på Norrtälje sjukhus. Här ingår patienter som konstaterats positiva i test samt de med misstänkt covid-19.
 • 1 (2, 3) patient med covid-19 får intensivvård. Totalt är 4 (3, 5) IVA-platser belagda.
 • Fortsatt mycket få fall i Tiohundras omsorgsverksamheter.
 • 76 patienter med diagnosen covid-19 (klinisk eller provtaget positiva) har hittills vårdats på Norrtälje sjukhus. Patienternas medelålder är 69 år.
 • Luftvägsmottagningen har tagit emot 79 patienter för läkarbesök under perioden
  5-11 juni (67 och 76 patienter de två föregående veckorna).


Alla personer med konstaterad eller misstänkt covid-19 har vårdats eller vårdas isolerat för att minska risken för vidare smittspridning. Av hänsyn till patientsekretessen lämnas inga ytterligare uppgifter om personernas identitet eller tillstånd.


Aktuellt om provtagning

Den breda testning som har startat i Region Stockholms regi gäller även Norrtäljebor.

I appen Alltid öppet kan man boka tid för att:

 • Testa om man just nu har covid-19, om man har luftvägssymtom. Görs med egenprovtagning hemma eller på någon av de mobila provtagningsstationerna i regionen. Närmaste provtagningsstation finns i Vallentuna.
 • Ta prov för att se om man har antikroppar. Det går att boka tid på ca 100 olika provtagningsställen i regionen, bland annat på Karolinska universitetslaboratoriets provtagningscentral på Norrtälje sjukhus.

I måndags var det hårt tryck och problem att logga in i appen, men arbete pågår för att utöka kapaciteten och är man inte allvarligt sjuk får man fortsätta försöka.

Provtagning görs också på luftvägsmottagningen i Norrtälje, i samband med läkarbesök och på dem som inte har möjlighet att boka provtagning digitalt. För bokning till luftvägsmottagningen ska man kontakta den vårdcentral där man är listad.

Provtagning för medarbetare

Antikroppstestning för medarbetare i vård och omsorg inleds nu. Först ut är sjukhuset och primärvården. På tur inom kort står också hemtjänsten och äldreboendenas personal.

Det är viktigt att alla, oavsett provresultat, fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska risken för smittspridning.

Kapacitet på Norrtälje sjukhus under sommaren

Antalet patienter i covidflödet på Norrtälje sjukhus var tidigare i veckan lågt. De senaste dagarna syns åter en viss ökning.

Vårdplatstillgången är begränsad under sommaren och det är därför viktigt att alla, både fast- och fritidsboende, fortsätter följa myndigheternas rekommendationer och dessutom tar det extra försiktigt på semestern och under den stundande midsommarhelgen.

De mobila teamen fortsätter sin verksamhet med hembesök för att avlasta sjukhuset.

Fortsatt besöksförbud på äldreboenden

Det generella besöksförbudet på äldreboenden förlängdes nyligen av regeringen till den 31 augusti. I vissa fall kan undantag göras.

– Vi försöker vara tillmötesgående och ordna säkra besökstillfällen på avstånd utomhus i den mån det är möjligt. Men för att det ska fungera krävs att anhöriga respekterar begränsningarna och följer de rekommendationer som gäller, säger VD Peter Graf.

Det är också viktigt att alltid kontakta boendet i förväg, för att personalen ska kunna hantera besöken på ett säkert sätt.

– Alla våra äldreboenden har nu varit fria från smitta under lång tid. Så vill vi ha det även fortsättningsvis, men då krävs att alla hjälps åt, säger Peter Graf.

Så söker du vård i sommar

Sjukvården är till för alla, men i år är det extra hög belastning på vården på grund av covid-19. Följ därför dessa råd om du behöver söka vård i Norrtälje kommun i sommar. Tillsammans minskar vi smittspridningen och räddar liv.

För rådgivning – kontakta alltid 1177

Ring 1177 för rådgivning av en erfaren sjuksköterska. Här får du råd och hjälp att välja rätt vårdinstans.

Vid lättare olycksfall eller sjukdomstillstånd

 • Börja alltid med att ringa 1177 eller gå in på 1177.se för råd och vägledning. Du kan också kontakta den vårdcentral där du är listad.
 • Använd gärna digitala vårdmöten med din vårdgivare.
 • Husläkarjouren i Norrtälje är tillgänglig vardagar 16.30 – 20.00 och helgdagar 08.00 – 18.00, telefon 0176–326 900.
 • Du som har en kronisk sjukdom – kontakta alltid den vårdgivare som är ansvarig för din behandling.

Vid svårare olycksfall eller akuta sjukdomar

 • Ring 112.
 • Akutmottagningen vid Norrtälje sjukhus tar hand om dig med allvarliga och livshotande tillstånd.
 • Närakuten vid Norrtälje sjukhus tar hand om dig som behöver vård som inte kan vänta till nästa dag.
 • Om du är osäker – ring 1177 för att bli hänvisad till rätt vårdinstans.

Krisstödstelefon för invånare

Psykiatrin i Norrtälje erbjuder råd och stöd via telefon för den som är i behov av hjälp med att hantera sin oro. Öppettider:

 • Vardagar kl 13-21
 • Helger: kl 10-20
 • Telefonnummer: 0176-326 483

Fem råd till alla invånare

 1. Kom ihåg att hålla avstånd till andra människor - helst två meter. Det gäller både inomhus och utomhus på platser där människor samlas, till exempel i butiker, köpcentrum, på museer, bibliotek, servicekontor, i väntrum, på idrottsplatser, i badhus, på gym och i andra träningslokaler samt i kollektivtrafiken som till exempel buss, tåg, tunnelbana och spårvagn.
 2. Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, klassrummet, arbetsplatsen eller annan plats. Händerna ska tvättas i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
 3. Vid första känning av feber, hosta, snuva, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom åk hem direkt. När du har symptom smittar du andra. Det är antingen covid-19, influensa eller en vanlig förkylning. Oavsett sjukdom kan det ge svåra sjukdomsförlopp hos äldre och/eller de med andra underliggande sjukdomar.
 4. Om du känner dig så dålig så att du behöver vård - åk inte till en vårdmottagning –kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.
 5. När du är sjuk - stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier tills du har varit helt frisk i minst två dagar.

Många ringer till 1177. Om du inte behöver vård men har frågor om coronaviruset och covid-19, ring 113 13 istället. Eller sök information på 1177.se eller hos Folkhälsomyndigheten på folkhalsomyndigheten.se

 

Senast uppdaterad
2020-10-09