Hoppa till huvudinnehåll

4 juni: Lägesrapport från Tiohundra om coronaviruset

Vårdbolaget Tiohundra ger en uppdatering angående covid-19, och en lägesrapport om det arbete som pågår i våra verksamheter. 

Tiohundra har återgått till stabsläge från och med den 25 maj. Inriktningen är att upprätthålla akut och nödvändig vård med största möjliga kvalitet samt att minimera smittspridning i vård- och omsorgsmiljöer.
 
 

Antal patienter som vårdas för covid-19 i Tiohundras verksamheter

Siffrorna är uppdaterade torsdagen den 4 juni kl 8. Inom parentes anges antalet vid föregående två veckors lägesrapporter, 28 respektive 20 maj.
 
 • 14 (14, 14) patienter vårdas i det så kallade covidflödet på Norrtälje sjukhus. Här ingår patienter som konstaterats positiva i test samt de med misstänkt covid-19.
 • 3 (3, 3) patienter med covid-19 får intensivvård. Totalt är 5 (5, 6) IVA-platser belagda. 
 • Fortsatt mycket få fall i Tiohundras omsorgsverksamheter.
 • Cirka 60 patienter som vårdats i covidflödet har hittills skrivits ut från sjukhuset.
 • Luftvägsmottagningen tog emot 76 patienter under perioden 22-28 maj (51 och 58 patienter de två föregående veckorna).
Alla personer med konstaterad eller misstänkt covid-19 har vårdats eller vårdas isolerat för att minska risken för vidare smittspridning. Av hänsyn till patientsekretessen lämnas inga ytterligare uppgifter om personernas identitet eller tillstånd.
 
 

Diagrammet visar antalet patienter som vårdats i det så kallade covidflödet på Norrtälje sjukhus. Här ingår patienter som konstaterats positiva i test samt de med misstänkt covid-19. Diagrammet visar också den totala beläggningen på intensivvårdsavdelningen. 

Kapacitet på Norrtälje sjukhus inför sommaren

Efter några veckor med en långsam nedgång i antalet patienter i covidflödet på Norrtälje sjukhus märktes tidigare i veckan åter tecken på en ökning, både på sjukhusets covid-avdelning och på intensivvårdsavdelningen, som byggt ut kapaciteten kraftigt under våren.
 
– Jag ser med oro på utvecklingen, särskilt eftersom den sammanfaller med sommarperioden som alltid är extra ansträngd på sjukhuset, säger Tiohundra AB:s VD Peter Graf.
 
Det är viktigt att alla, både fast- och fritidsboende, följer myndigheternas rekommendationer för att minska smittspridningen, och tar det extra försiktigt på semestern.
 
– För att vi ska klara av att ta hand om både covid-patienterna och andra med behov av akutsjukvård är det viktigt att alltid uppsöka rätt vårdform. Kontakta 1177 för rådgivning och hänvisning, säger VD Peter Graf.
 

Provtagning av patienter och boende

Patienter med luftvägssymtom, där en läkare bedömer att provtagning är nödvändig för medicinsk utredning, kan provtas även om de inte är inlagda på sjukhus. I Norrtälje kommer det att ske via luftvägsmottagningen på Norrtälje södra vårdcentral, i samverkan med privata vårdgivare.
Vi har sedan i mars tagit prov för covid-19 på alla patienter med luftvägssymtom som läggs in på sjukhus eller bor på ett särskilt boende för äldre. Alla medarbetare inom vård och omsorg i Norrtälje erbjuds egenprovtagning för covid-19 när de är hemma och är sjuka.
Nu startar också provtagning för nyckelpersoner inom samhällsviktiga verksamheter som är hemma och är sjuka. I dagarna får berörda arbetsgivare information från länsstyrelsen om hur provtagningen går till.
 

Så söker du vård i sommar

Sjukvården är till för alla, men i år är det extra hög belastning på vården på grund av covid-19. Följ därför dessa råd om du behöver söka vård i Norrtälje kommun i sommar. Tillsammans minskar vi smittspridningen och räddar liv. 


För rådgivning – kontakta alltid 1177
Ring 1177 för rådgivning av en erfaren sjuksköterska. Här får du råd och hjälp att välja rätt vårdinstans.

Vid lättare olycksfall eller sjukdomstillstånd

 • Börja alltid med att ringa 1177 eller gå in på 1177.se för råd och vägledning. Du kan också kontakta den vårdcentral där du är listad.
 • ​Använd gärna digitala vårdmöten med din vårdgivare.
 • Husläkarjouren i Norrtälje är tillgänglig vardagar 16.30 – 20.00 och helgdagar 08.00 – 18.00, telefon 0176–326 900.
 • Du som har en kronisk sjukdom – kontakta alltid den vårdgivare som är ansvarig för din behandling.

Vid svårare olycksfall eller akuta sjukdomar

 • Ring 112.
 • Akutmottagningen vid Norrtälje sjukhus tar hand om dig med allvarliga och livshotande tillstånd.
 • Närakuten vid Norrtälje sjukhus tar hand om dig som behöver vård som inte kan vänta till nästa dag.
 • Om du är osäker – ring 1177 för att bli hänvisad till rätt vårdinstans.

Krisstödstelefon för invånare

Psykiatrin i Norrtälje erbjuder råd och stöd via telefon för den som är i behov av hjälp med att hantera sin oro. Öppettider:
 
 • Vardagar kl 13-21.
 • Helger: kl 10-20.
 • Telefonnummer: 0176-326 483.
Det är av största vikt att vi fortsätter skydda de äldre invånarna – som är många i vår kommun – och att alla följer myndigheternas rekommendationer.
Fem råd till alla invånare
 
1. Kom ihåg att hålla avstånd till andra människor - helst två meter. Det gäller både inomhus och utomhus på platser där människor samlas, till exempel i butiker, köpcentrum, på museer, bibliotek, servicekontor, i väntrum, på idrottsplatser, i badhus, på gym och i andra träningslokaler samt i kollektivtrafiken som till exempel buss, tåg, tunnelbana och spårvagn.
2. Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, klassrummet, arbetsplatsen eller annan plats. Händerna ska tvättas i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
3. Vid första känning av feber, hosta, snuva, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom åk hem direkt. När du har symptom smittar du andra. Det är antingen covid-19, influensa eller en vanlig förkylning. Oavsett sjukdom kan det ge svåra sjukdomsförlopp hos äldre och/eller de med andra underliggande sjukdomar.
4. Om du känner dig så dålig så att du behöver vård - åk inte till en vårdmottagning –kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.
5. När du är sjuk - stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier tills du har varit helt frisk i minst två dagar.
 
Många ringer till 1177. Om du inte behöver vård men har frågor om coronaviruset och covid-19, ring 113 13 istället. Eller sök information på 1177.se eller hos Folkhälsomyndigheten på folkhalsomyndigheten.se
 

Senast uppdaterad
2020-10-09