Hoppa till huvudinnehåll
Teamet från Clinical Innovation Fellowships, Anna Melker, Annelie Hultman, Petra Szeszula och Essam Sharaf, i sommargrönskan framför ingången till Norrtälje södra vårdcentral

700 observationer ska utveckla primärvården

I knappt två månader har ett team från Clinical Innovation Fellowships följt arbetet på några av Tiohundras vårdcentraler. Målsättningen är att kunna utveckla lösningar som kan förbättra primärvården både ur medarbetar- och patientperspektiv.

Tiohundra samarbetar på nytt med Clinical Innovation Fellowships för att hitta innovativa lösningar baserade på identifie1rade behov i våra verksamheter. Programmet drivs genom RISE, Research institutes of Sweden, Kungliga tekniska högskolan (KTH) och Karolinska Institutet.

Den här gången är det primärvården som fått förmånen att ha ett team hos sig, bestående av industridesignern Annelie Hultman, materialforskaren Anna Melker, läkaren Essam Sharaf och cancerforskaren Petra Szeszula.

Skuggat och observerat

Under sin tid på vårdcentralerna Norrtälje norra, Norrtälje södra och Bergshamra, har de skuggat och observerat olika yrkeskategorier, för att identifiera utmaningar och framgångsfaktorer i arbetssätt och metoder.

– Vi har listat omkring 700 observationer – områden där vi, medarbetarna eller patienterna ser ett behov av att utveckla ett nytt arbetssätt eller på annat sätt lösa ett problem, berättar Annelie Hultman.

– Det kan vara små och stora frågor, högt och lågt. En så enkel sak som att patienten som ska fylla i ett formulär tar med sig pennan från bordet till receptionen när blanketten ska lämnas in, och så finns det till slut inga pennor kvar, säger Essam Sharaf.

Exemplet med pennorna är förstås något som går att lösa snabbt och enkelt. Andra observationer kan vara mer komplexa, som: hur ska vi hitta ett säkert sätt att förnya recept på läkemedel till patienter med långvarig medicinering, för att säkerställa oavbruten behandling?

Rapport med förslag

Nästa steg i gruppens arbete blir att utvärdera behoven och skriva en rapport med förslag och hänvisningar om hur vårdcentralerna kan jobba vidare.

– Därefter kommer vi att fördjupa oss och arbeta vidare med tre behov, som kan vara inriktade på att förbättra vårdcentralernas och Tiohundras verksamhet, eller sådant som är intressant ur ett kommersiellt perspektiv. Det kan till exempel handla om att förbättra patientsäkerheten och arbetsmiljön, eller att spara tid och pengar, säger Annelie Hultman.

”Öppenhet och intresse för innovationer”

Kvartetten från Clinical Innovation Fellowships lovordar det bemötande de fått under sin tid i Tiohundras primärvård.

– Vi har verkligen känt oss välkomna överallt där vi varit med och följt verksamheten, säger Petra Szeszula.

– Det finns en stor öppenhet och en vilja att prova nya saker i Tiohundra. Här finns ett verkligt intresse av att arbeta med innovationer och alternativa lösningar, säger Anna Melker.

Clinical Innovation Fellowships verksamhet finansieras bland annat med EU-medel.

Senast uppdaterad
2019-06-24