Hoppa till huvudinnehåll
Två sjuksköterskor och en läkare i innergården på Norrtälje sjukhus.

Behovet av vård i hemmet – här för att stanna

Jan Bergman, grundare av det sjukvårdsanslutna mobila teamet (SAMS), Marita Dahlqvist, hjärtsjuksköterska och Åsa Sjölin, sjuksköterska, är eniga om att sjukvården behöver flytta ut från sjukhusbyggnaden i större utsträckning. ”Vi ser att vi fyller ett behov hos patienterna.”

SAMS-teamet som ger sjukvård i patientens hem har varit aktivt sedan januari 2020. Berörda patienter är äldre med kroniska sjukdomar och frekventa vårdtillfällen vid medicin- och geriatrikkliniken på Norrtälje sjukhus. Vanligt förekommande diagnoser hos gruppen är KOL och hjärtsvikt.

Det mobila sjukvårdsteamet utgör ett komplement till basal hemsjukvård och avancerad sjukvård i hemmet, ASIH. 

Stort behov av sjukvårdsinsatser i hemmet

Norrtälje kommun har högst andel äldre och multisjuka av befolkningen i Region Stockholm. Vi har också en stor andel återinläggningar på sjukhuset om man jämför med övriga delar i regionen.

– Kommunens höga andel äldre och multisjuka är en anledning till att jag tror att vårt sjukvårdsanslutna mobila team lämpar sig särskilt bra i Norrtälje kommun, säger Jan Bergman, klinikchef på medicinkliniken, som varit med och startat upp mobila teamet för snart 1,5 år sedan.

I dagarna nådde teamet sin maxkapacitet på 30 inskrivna patienter. Under pandemin har mellan 20 och 30 patienter kontinuerligt fått vård i sitt eget hem istället för på sjukhuset. Något som frigjort vårdplatser på sjukhuset under den mycket ansträngda pandemitiden.

– Många vill vårdas i hemmet så långt det är möjligt. De är trygga i sin hemmiljö, berättar Jan Bergman. Patienterna som är inskrivna i SAMS gör färre vårdbesök när de tas omhand i hemmet och majoriteten av de som vårdas i SAMS kan skrivas ut, ofta för fortsatt vård inom primärvården, ibland till äldreboende eller basal hemsjukvård.

Utökad kompetens i teamet

Sedan i september förra året ingår hjärtsjuksköterskan Marita Dahlqvist i teamet.

– Vi har gått mot att bli mer sjuksköterskeledda, berättar Marita Dahlqvist. Hon fortsätter:

– När det gäller KOL och hjärtsvikt har vi som sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor mycket bra kompetens, och vi kan alltid vid behov ta med oss en läkare.

– Vi har också infört regelbundna avstämningar med hjärtläkare, i mer komplicerade fall.

Både Åsa Sjölin och Marita Dahlqvist känner sig stolta över sina insatser i SAMS-teamet.

– Vi lär känna patienterna som vi besöker, vi bygger upp ett förtroende och en tillit som tar längre tid att etablera med patienter som skrivs in och ut på sjukhuset. Patienterna som vi besöker uttrycker ofta en stor tacksamhet och lättnad att de slipper åka till sjukhus och istället kan få hjälpen där de befinner sig.

Sjukvård i hemmet – framåtblick

När Jan, Åsa och Marita tänker framåt spår de att behovet av sjukvårdsinsatser i hemmet kommer att öka.

– Sjukvården måste anpassa sig mer efter patienternas behov och finnas där patienten finns. I Tiohundra har vi de rätta förutsättningarna för god samverkan kring patientens olika insatser.

– Vi samarbetar till exempel med hemsjukvården, primärvården, ASIH, särskilda boenden och hemtjänst, berättar teamet.

I nuläget kan teamet som mest ha 30 patienter inskrivna. Samtliga behöver finnas inom en restid på max 30 minuter från sjukhuset.

– Det har hänt att en patient vore lämplig för teamets insatser, men bott för långt bort, berättar Åsa Sjölin.

– Önskvärt för framtiden vore om teamet kunde ges utökad kapacitet, för att ta emot fler patienter, även de som bor längre ifrån sjukhuset, menar teamet.

– Vi ser också att det framöver kommer utvecklas fler mobila lösningar som underlättar för oss att bedriva ytterligare sjukvård i hemmet.

– Det är spännande! Vi ser med tillförsikt på framtiden, säger Åsa Sjölin och Marita Dahlqvist.

Jan Bergman, håller med:

– Teamet tillgodoser ett behovsglapp som finns, ger patienterna en ökad trygghet, samtidigt som det frigör resurser för andra patientgrupper som har större behov och behöver läggas in på sjukhus. En viktig roll både idag och för framtida sjukvård, avslutar Jan Bergman.

Mer om SAMS-teamet: Ökad vårdkvaliet med färre inläggningar

Senast uppdaterad
2021-06-02