Hoppa till huvudinnehåll

Besöket hos lättakuten börjar med ett klick på skärmen

Med Norrtälje södra vårdcentrals nya digitala verktyg för prioritering ska patientflödet till lättakuten effektiviseras samtidigt som medarbetarnas administrativa börda minskar.

Redan innanför dörren till lättakuten möts besökarna av två datorskärmar, monterade på olika höjd. Patienten får först klicka på en av de tolv ”symptomknapparna” för t ex halsont, urinvägsbesvär, akut allergi eller akuta magbesvär.


Sjuksköterskan gör första bedömningen

Därefter får patienten ange sina personuppgifter och svara på ett antal följdfrågor om sina besvär. Medan patienten sätter sig i väntrummet kommer informationen upp på skärmen inne hos lättakutens sjuksköterska, som med uppgifterna som stöd kan göra en första bedömning och prioritera bland de väntande patienterna.

– När det blir patientens tur får han eller hon först träffa sjuksköterskan, som bedömer om det också behövs ett läkarbesök. Vi hoppas att det här nya arbetssättet skapar ett bättre flöde på lättakuten, då patienten själv kan redogöra för sina besvär redan vid ankomst och sedan får hjälp till rätt vårdnivå, säger Lena Gardell, enhetschef för Norrtälje södra vårdcentral.

Efter besöket faktureras patientavgiften, vilket gör att patienten inte behöver besöka vårdcentralens reception för att betala.

Pilotprojekt

Uppgifterna som patienten lämnat vid ankomsten kan enkelt föras in i journalen, vilket innebär minskad administration och mer tid för det patientnära arbetet.

Systemet för digital triagering, CollaboDoc, testas just nu på Norrtälje södra vårdcentral som ett pilotprojekt och kommer därefter att utvärderas.

Lättakuten

Norrtälje södra vårdcentrals lättakut är öppen varje vardag kl 8-11 för vårdcentralens listade patienter. Vårdcentralen finns sedan några veckor tillbaka i nya lokaler på Norrtälje sjukhus-området.

Norrtälje södra vårdcentral

Senast uppdaterad
2018-05-25