Hoppa till huvudinnehåll

Bestående minskning av lugnande till äldre

För tre år sedan lyckades TioHundra AB kraftigt minska mängden sömnmedel och lugnande läkemedel till äldre. Ny statistik visar att minskningen är bestående.

– Användningen av läkemedel ökar ofta med åldern. Samtidig användning av många läkemedel, som dessutom kan vara olämpliga för äldre, innebär ökad risk. Därför är det viktigt att minska läkemedelsanvändningen, där det är möjligt och lämpligt, säger TioHundras chefsapotekare Malin Alenius, och fortsätter:

– Ett sätt är att minska användningen av sömnmedel och lugnande, men för att göra det måste ju även behovet av dem minskas.

Ökad medvetenhet

Strukturerade läkemedelsgenomgångar, kontinuitet i läkarbemanningen och ökad medvetenhet om riskerna med övermedicinering hos både sjuksköterskor och omvårdnadspersonal är några förklaringar till framgångarna.

– Vi jobbar också mycket med andra behandlingsmetoder, förutom läkemedel, för att stävja oro och sömnstörningar. Vi försöker aktivera våra boende mer på dagarna, erbjuder dem extra mellanmål på kvällen för att korta nattfastan och jobbar med personcentrerad omvårdnad vilket gör att våra boende mår bättre och blir lugnare, säger Raisa Lidén, enhetschef för sjuksköterskorna på TioHundras vård- och omsorgsboenden i Hallstavik.

Minskade med 70 procent

Det systematiska arbete som genomförts de senaste åren visar sig nu ha gett ett beständigt resultat. 2013 minskade mängden lugnande och sömnmedel som skrevs ut till äldre med omkring 70 procent.

Sedan dess har mängden läkemedel till hemgående patienter från sjukhuset och boende i TioHundras vård- och omsorgsboenden stannat på samma låga nivå.

– När vi nu granskat statistiken för 2015 är det glädjande att se att trenden fortfarande är densamma. TioHundra AB:s geriatriker skriver helt enkelt ut mycket begränsade mängder lugnande läkemedel till våra äldre, säger Malin Alenius.

Tillbaka till nyhetslistan

Senast uppdaterad
2016-06-17