Hoppa till huvudinnehåll

Förbättrad kontinuitet med minskad inhyrning

Tiohundra AB arbetar för att bli oberoende av inhyrd personal. Minskad inhyrning ska ge förbättrad kontinuitet och vård med högre kvalitet.

Samtliga landsting och regioner arbetar för att nå ett oberoende av inhyrd personal. Det rör sig oftast om personal från bemanningsföretag, men kan också gälla enskilda personer som via egna bolag anlitas som konsulter. Tiohundra AB intensifierar nu arbetet med att minska inhyrningen.

– Det här är viktigt ur flera aspekter. Framförallt behöver vi förbättra kontinuiteten. Den som är multisjuk med stort vårdbehov ska inte behöva träffa nya läkare och sjuksköterskor vid varje kontakt med till exempel vårdcentralen. Dessutom är systemet med inhyrd personal mycket kostsamt, säger Tiohundra AB:s VD Peter Graf.

Psykiatriverksamheterna ett gott exempel

Inhyrningens omfattning varierar i de olika verksamheterna. I bland annat primärvården, på äldreboenden och på Norrtälje sjukhus vårdavdelningar finns fortsatt behov av inhyrd personal, medan andra verksamheter idag är helt hyroberoende, eller är på god väg att bli det.

– Våra psykiatriverksamheter är ett gott exempel. Vi har, trots hård konkurrens på arbetsmarknaden, kunnat knyta till oss flera psykiatriker den senaste tiden. Från årsskiftet räknar vi med att enbart ha egna specialistläkare inom psykiatrin vilket är mycket glädjande, säger Peter Graf.

Förbättrad kontinuitet ger säkrare vård och förbättrad kommunikation, vilket är särskilt viktigt för Tiohundra AB som arbetar aktivt med att integrera vård- och omsorgskedjorna.

– Fler fast anställda ger förutsättningar för en god arbetsmiljö, mer arbetsglädje och en stark ”vi-känsla”. Det blir lättare att utveckla verksamheten och arbeta med långsiktiga förbättringsarbeten. Vi slipper också lägga tid på att introducera tillfällig personal om våra rutiner och arbetssätt, säger personaldirektör Louise Westin.

Attrahera nya och behålla befintliga medarbetare

Målet att bli inhyrningsoberoende gäller inte bara vård- och omsorgsverksamheterna. Det omfattar även de administrativa funktionerna, som redan i dag har enbart fast anställda medarbetare.

Under hösten har också en ny kompetensförsörjningsstrategi tagits fram. Att både kunna attrahera presumtiva medarbetare och behålla befintliga, är centralt i arbetet för att bli inhyrningsoberoende.

– Vi inför nu bättre utvecklings- och karriärmöjligheter för flera yrkesgrupper. Vi börjar också tillämpa ett nytt sjuksköterskeavtal som bland annat möjliggör hälsosamma arbetstider, vi satsar på kompetensutveckling och fortsätter arbeta med delaktighet och kunskapsspridning. I takt med att Norrtäljemodellen och vårt unika arbetssätt blir allt mer känt både regionalt och i hela Sverige hoppas vi också kunna locka fler att jobba hos oss, säger Louise Westin.

Senast uppdaterad
2018-11-13