Hoppa till huvudinnehåll
Gruppbild på teamet från Clinical Innovation Fellowships, verksamhetschefen för primärvården, tre enhetschefer för vårdcentraler i Tiohundra, vd och vice vd.

Förbättringsförslag inom primärvården presenteras

I två månader har ett team från Clinical Innovation Fellowships följt arbetet på några av Tiohundras vårdcentraler för att identifiera möjliga förbättringar. Nu presenterar de sin rapport, där tio behovsområden lyfts, och under hösten fortsätter arbetet för att gå vidare med förslagen. 

På tisdagen presenterade gruppen den rapport de tagit fram utifrån närmare 700 observationer, som sedan analyserats och landat i tio behovsområden. "Vi blev imponerade av vårdgivarnas tålamod och vänlighet mot patienten, även under situationer av hög stress. Vi såg och upplevde hur mycket arbete personalen utför varje dag" inleder de sin rapport. 

– Många av de förbättringsområden vi presenterar har ni redan kännedom om i primärvården, men vi hade tiden och möjligheten att reflektera, säger Essam Sharaf, som är läkare och ingår i teamet om fyra personer med olika bakgrund.
Övriga teammedlemmar är Petra Szeszula, affärsutvecklare och forskare, Annelie Hultman, industridesigner och Anna Melker, forskare och entreprenör. 

Behovsområden och snabbåtgärder

Viktigt för teamet har varit att ta fram förslag som är genomförbara utifrån vårdcentralernas förutsättningar. Gruppen har utöver de större områdena också tagit fram ett antal "quick fixes" som till exempel kan vara enkla saker som gardiner i väntrummet för att undvika eko som stör vissa patienter.

– Nu när vi gjorde ett återbesök såg vi att en del av våra förslag redan har implementerats, säger Annelie Hultman.  

Clinical Innovation Fellowships arbetar vidare med projektet fram till december, och nu går man vidare med bland annat workshops för att se hur förslagen kan användas i verksamheterna.

– Det här är väldigt värdefullt för oss. Det inspirerar och ger ny energi, säger Annelie Utas, verksamhetschef inom primärvården. 

Clinical Innovation Fellowships drivs genom RISE, Research institutes of Sweden, Kungliga tekniska högskolan (KTH) och Karolinska Institutet och finansieras bland annat av EU-medel.

De tio behoven från rapporten

  • Navigering på vårdcentralen. Ett behov av att hjälpa patienterna att navigera på vårdcentralen för att minska tidsåtgången.
  • Informationsöverbelastning. Att prioritera den information patienten verkligen behöver.
  • Rekrytering och bibehållande av personal.
  • Tillgänglig och kvalitativ hälsoinformation. Att förmedla medicinskt kvalitativ information, som är tillgänglig för patienterna.
  • Vårdkontinuitet.
  • Optimering av telefonsamtal till vårdcentralerna.
  • Främjande av social kontakt hos äldre ensamma patienter.
  • Registreringsprocessen på lättakuten.
  • Barn på vårdcentralen. Sätt att göra barns besök på vårdcentralen lättare.
  • Tillgänglighet för patienter med nedsatt rörlighet.

 

Senast uppdaterad
2019-09-25