Hoppa till huvudinnehåll

Fortsatt stabsläge på Norrtälje sjukhus över helgen

Norrtälje sjukhus är fortsatt i stabsläge. Två patienter med covid-19 vårdas på sjukhuset och inga nya positiva fall har inrapporterats till och med fredag förmiddag.

Sjukhuset gick över till stabsläge kl 10.30 torsdagen den 8 oktober, på grund av hög personalfrånvaro och fall av covid-19 bland både patienter och personal.

Tidigare nyhet: Norrtälje sjukhus övergår till stabsläge

Bred provtagning inleddes omedelbart bland berörda medarbetare och patienter. Inga nya fall har rapporterats sedan torsdag förmiddag, men svaren på medarbetarnas prover har i de flesta fall ännu inte kommit.

För att säkerställa att den akuta och nödvändiga vården fortsatt kan bedrivas på ett säkert sätt beslutades också om att skjuta upp planerade, icke-akuta operationer, i första hand till och med tisdagen den 13 oktober. Detta möjliggör att ytterligare åtta vårdplatser kan stängas över helgen, vilket gör det lättare att hantera vakansläget.

Den vårdavdelning där flera fall upptäcktes natten till torsdag har intagningsstopp. På fredagen vårdas två patienter med konstaterad covid-19 på sjukhuset. Patienterna vårdas isolerat.

Stabsläget kvarstår över helgen för att fortsatt säkerställa att den akuta och nödvändiga vården kan bedrivas på ett tryggt och säkert sätt.

– Vi ser en stadig ökning av antalet positivt provtagna i hela kommunen. Nivåerna är fortfarande lägre än i regionen som helhet, men trenden är tydligt uppåtgående, säger chefläkare Susanne Bergenbrant Glas.

Senast uppdaterad
2020-10-09