Hoppa till huvudinnehåll
Exteriörbild på gamla sjukhuset, i förgrunden en skylt med texten Norrtälje sjukhus

Fortsatt stabsläge påverkar inte akuta vården

Norrtälje sjukhus är fortsatt i stabsläge för att kunna fokusera på den nödvändiga vården, då smittspårning ännu pågår. Akutmottagningen tar emot patienter som vanligt. Även dagkirurgi och mottagningsverksamhet är igång.

Sjukhuset gick över till stabsläge torsdagen den 8 oktober, på grund av hög personalfrånvaro och fall av covid-19 bland patienter och personal.

På tisdagen vårdades tre patienter med konstaterad covid-19 på sjukhuset. Det stora flertalet av de medarbetare som hittills provtagits under smittspårningen har fått negativa provsvar.

Smittade vårdas isolerat

Den vårdavdelning där smittspridning upptäcktes under torsdagen har fortsatt intagningsstopp. Smittade och misstänkt smittade patienter vårdas isolerat.

– Vi behöver fokusera på att genomföra smittspårningen så effektivt och säkert som möjligt. Detta i kombination med att en av våra fyra vårdavdelningar har fortsatt intagningsstopp, samtidigt som beläggningen på sjukhuset i övrigt är hög, begränsar just nu våra möjligheter att bedriva icke-akut kirurgi, säger Peter Graf, VD för Tiohundra.

Sök vård om du behöver det

Sjukhusledningen har därför beslutat att fortsätta skjuta upp de planerade operationer som kräver att patienten läggs in, i första hand till och med fredag. Dagkirurgi, alltså operationer där patienten kan gå hem samma dag, bedrivs som vanligt. Samma sak gäller vården för de akut sjuka samt mottagningsbesök. Mottagningarna har sedan tidigare vidtagit åtgärder för att kunna bedriva verksamheten på ett smittsäkert sätt.

– Akutmottagningen tar emot patienter och den som har ett mottagningsbesök inbokat kan räkna med att besöket blir av om inget annat sägs. Det är viktigt att den som är i behov av vård tar kontakt med sjukvården. Kontakta 1177 för vägledning – eller ring 112 om det är akut, säger Peter Graf.

Senast uppdaterad
2020-10-13