Hoppa till huvudinnehåll
Angelica Nilsson och Julia Blomström. Två kvinnor i sjukvårdskläder och munskydd i en sjukhuskorridor.

Hög sjukfrånvaro och svårt sjuka covidpatienter påverkar vården och omsorgen

Norrtälje sjukhus är kvar i förstärkningsläge på grund av hög sjukfrånvaro bland personalen och flera patienter som är svårt sjuka i covid-19. Även Tiohundras omsorgsverksamheter påverkas av att många medarbetare är sjuka.

Norrtälje sjukhus övergick till förstärkningsläge måndagen den 3 januari på grund av överbeläggningar samt många sjuka medarbetare. Vårdplatsläget på sjukhuset har de senaste dagarna förbättrats något, men sjukfrånvaron bland personalen är fortsatt hög. Samma sak gäller primärvården.

– Många medarbetare är hemma med konstaterad covid-19 eller väntar på provsvar. Den omfattande smittspridningen vi nu ser i hela samhället påverkar oss förstås i stor utsträckning, eftersom våra medarbetare också behöver vara hemma om familjemedlemmar testat positivt för covid-19, säger chefläkare Susanne Bergenbrant Glas.

Operationer skjuts upp

Sjukhuset har dragit ner på antalet disponibla vårdplatser för att klara bemanningen. Det innebär i sin tur att en stor del av de planerade operationer som inte är akuta skjuts upp.

– Vi behöver frigöra personal för att klara av att bemanna till exempel akutmottagningen, röntgen och vårdplatser för covidpatienter, säger Susanne Bergenbrant Glas.

Vårdas med högflödessyrgas

Tisdagen den 11 januari vårdas 12 patienter i sjukhusets covidflöde, varav en på intensivvårdsavdelningen.

– Flera av patienterna med covid-19 är svårt sjuka och vårdas med högflödessyrgas, vilket är personalkrävande. De flesta patienter under 60 år som behöver sjukhusvård för covid-19 är ovaccinerade, eller inte fullvaccinerade. Det känns hemskt, både ur personalens och patienternas eget perspektiv, att de ligger här och är så svårt sjuka när det hade kunnat undvikas med vaccin, säger Susanne Bergenbrant Glas.

Hög sjukfrånvaro i omsorgen

Även inom Tiohundras omsorgsverksamheter är många medarbetare sjuka. Samtliga verksamheter rapporterar ett ansträngt läge. På ett av Tiohundras äldreboenden pågår smittspårning bland boende och personal sedan tre boende konstaterats smittade.

– Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare och chefer som ställer upp i det här besvärliga läget. Man har tagit extrapass under helgerna, vikarier hoppar in med kort varsel, andra har avstått från ledighet som de planerat in. Det gör att vi klarar av att ge Norrtäljeborna god vård och omsorg också under riktigt tuffa förutsättningar, säger Tiohundras VD Peter Graf.

Sök vård om du behöver det

Avstå inte från att kontakta sjukvården om du behöver det. Om det är livshotande, ring alltid 112. I annat fall, börja med att kontakta 1177 för rådgivning och hänvisning till rätt vårdform.

Senast uppdaterad
2022-01-11