Hoppa till huvudinnehåll
Korridor på Norrtälje sjukhus

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen: Norrtälje sjukhus har följt prioriteringsordningen för vaccination

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm anser att Norrtälje sjukhus har följt regionens prioriteringsordning för vaccination mot covid-19 och att sjukhuset har arbetat enligt regionens riktlinjer och beslut.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har efter en inkommen avvikelseanmälan begärt att Norrtälje sjukhus redogör för hur vaccinationen mot covid-19 planerats och genomförts.

Norrtälje sjukhus har redovisat hur vaccineringen av personal planerats och organiserats, bland annat när det gäller de hälsodeklarationer som samlats in och den turordning som upprättats.

I sitt beslut skriver hälso- och sjukvårdsförvaltningen att man inte finner skäl att ifrågasätta hur Norrtälje sjukhus har arbetat med vaccineringen enligt den beslutade prioriteringsordningen. ”Norrtälje sjukhus har också planerat för att alla doser ska användas och gett alla doser som kan ges för att säkerställa att inga doser behöver kasseras” skriver förvaltningen i sitt beslut.

– Det får inte finnas några tvivel om att vaccinationen går rätt till och att prioriteringsordningen följs. Därför är det mycket bra att hälso- och sjukvårdsförvaltningen nu gjort en genomlysning av den här frågan och gett tydliga besked, säger Maria Johansson, tillförordnad förbundsdirektör vid Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje.

– Jag välkomnar beslutet från hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Vi har från första stund fokuserat på att hela tiden följa vår turordning, samtidigt som vi ville vara helt säkra på att inte en enda dos vaccin skulle gå till spillo, säger Tiohundra AB:s VD Peter Graf.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen påpekar att sjukhuset haft tillgång till betydligt fler vaccindoser än vad man inledningsvis planerat för, vilket lett till att personer längre ner i turordningen vaccinerats för att undvika att kassera vaccin. Sjukhuset borde ha diskuterat detta med vaccinansvariga i regionen, menar hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

– Jag instämmer i hälso- och sjukvårdsförvaltningens slutsatser. Logistiken runt vaccinationen är omfattande samtidigt som vaccinet måste ges skyndsamt. Vi har haft fungerande rutiner på plats, men det går alltid att förbättra sig ytterligare, säger Tiohundras chefläkare Susanne Bergenbrant Glas.

Senast uppdaterad
2021-02-23