Hoppa till huvudinnehåll
Entrén till Norrtälje sjukhus i skymningen.

Inget krislägesavtal på Norrtälje sjukhus

Norrtälje sjukhus har valt att inte aktivera det särskilda krislägesavtalet inom intensivvården.

Under våren valde Norrtälje sjukhus att under en period aktivera och tillämpa det särskilda krislägesavtal som då fanns inom intensivvården, som innebär att ordinarie tjänstgöringsvillkor tillfälligt kan åsidosättas.

– Den belastning sjukvården har haft nu under hösten liknar på många sätt vårens situation. En viktig skillnad är att vi nu, med erfarenhet från den extremt tuffa våren, haft tid att hitta arbetssätt och lösningar som fungerar också under en längre tid. Uthållighet är avgörande. Den här pandemin är inte över än på länge, säger Tiohundra AB:s VD Peter Graf.

Hög beläggning under hösten

Precis som på övriga sjukhus i Region Stockholm har läget varit ansträngt på Norrtälje sjukhus under hösten. Beläggningen har varit och är hög också på intensivvårdsavdelningen.

Akutsjukhusen i Region Stockholm har en nära samverkan, som inneburit att Norrtälje sjukhus både fått hjälp och kunnat avlasta andra sjukhus genom att ta över intensivvårdspatienter.

– Vi kommer att behöva fortsätta det här viktiga samarbetet för att gemensamt klara den extrema prövning som pandemin innebär för sjukvården, säger Peter Graf.

– När det gäller intensivvården väljer Norrtälje sjukhus att inte aktivera krislägesavtalet. Chefer och medarbetare är överens om att vi kan lösa situationen ändå, utan att använda avtalet, säger personaldirektör Louise Westin.

Tydliga fördelar med Norrtäljemodellen

Under pandemin har Norrtäljemodellens fördelar blivit tydliga, inte minst inom sjukvården.

– Vårt nära samarbete med biståndsavdelningen gör att avflödet från sjukhuset till särskilda boenden och patienternas egna hem fungerar väl även under röda dagar. Det frigör vårdplatser vilket påverkar patientflödet på hela sjukhuset på ett positivt sätt. Vi ser också att det mobila sjukhusanslutna team vi och kommunalförbundet startade i början av 2020 har haft avgörande betydelse under pandemin, säger Peter Graf.

Norrtälje sjukhus i förstärkningsläge

Norrtälje sjukhus arbetar i förstärkningsläge sedan den 8 december. Onsdagen den 23 december vårdades 13 patienter i sjukhusets covidflöde, varav två på intensivvårdsavdelningen.

Lägesrapport om covid-19 från Tiohundra den 23 december

Senast uppdaterad
2020-12-23