Hoppa till huvudinnehåll
Flagga med Tiohundras logga är hissad på stång och vajar i vinden. Blå himmel med vitt moln i bakgrunden.

Korttidsplatser flyttas och får högre standard

Tiohundra har i samråd med Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutat att flytta de korttidsplatser som i dag finns på Ros i Norrtälje till två av Tiohundras befintliga vård- och omsorgsboenden.

Korttidsboende innebär service och omvårdnad dygnet runt under en begränsad tid, till exempel efter sjukhusvistelse eller i väntan på beslut om stöd i hemmet eller plats på särskilt boende.

I dag bedrivs korttidsboende på Ros i Norrtälje. Lokalerna är inte ändamålsenliga, bland annat behöver de boende dela badrum. Samtidigt finns lediga platser vid flera av Tiohundras befintliga äldreboenden.

– Därför har vi beslutat att omvandla platser på två av våra boenden till korttidsplatser. Det innebär att vi kan erbjuda en högre boendestandard också inom korttidsverksamheten, samtidigt som vi kan samordna våra resurser och nyttja våra lokaler på ett bättre sätt, säger Ulrika Karlsson, verksamhetschef för Tiohundras vård- och omsorgsboenden.

Korttidsplatser öppnas på Birgittagården och Ängsgården

Tio korttidsplatser med demensinriktning kommer att öppnas på Birgittagården i Rimbo. På Ängsgården i Norrtälje öppnar tolv korttidsplatser med inriktning omvårdnad.

När nya korttidsavdelningar ska öppnas på Ängsgården och Birgittagården behöver även en viss omflyttning göras på dessa boenden.

– Vi har informerat de boende som i dag bor på dessa avdelningar om den kommande förändringen. Alla kommer att kunna erbjudas likvärdiga lägenheter. Det kan till exempel handla om en flytt till något annat av våra boenden, eller till en annan avdelning på samma boende. Jag är mån om att både boende och närstående får möjlighet att vara delaktiga i hela processen, säger Ulrika Karlsson.

Flytten klar 15 januari

Flytten av korttidsplatserna beräknas vara genomförd senast den 15 januari. Förändringen görs i samråd med Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje.

– Vi behöver göra den här förändringen utan stress. Det är viktigt att vi i god tid hittar bra, individuella lösningar till alla berörda boende, säger Ulrika Karlsson.

Personal erbjuds nya tjänster

18 medarbetare inom den befintliga korttidsverksamheten berörs av förändringen. Medarbetarna har informerats.

– Målsättningen är att kunna erbjuda alla anställda nya tjänster vid våra äldreboenden. Vi har i dag flera vakanser som behöver tillsättas, säger Ulrika Karlsson.

Senast uppdaterad
2021-09-08