Hoppa till huvudinnehåll

Dos av sömnmedel utökades trots pågående nedtrappning

2016-07-19 En patient vid beroenderådgivningen som varit tablettberoende hade en vårdplan för att trappa ner användningen av sömnmedel.

Trots detta skrevs, på patientens egen begäran, ytterligare tabletter ut av patientens läkare på vårdcentralen, vilket uppmärksammades av läkaren på beroenderådgivingen. Den utökade medicineringen ledde till ett ökat beroende.

TioHundra AB har anmält det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2017-01-23

Inspektionen för vård och omsorg anser att TioHundra AB fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen, samt att TioHundra AB vidtagit åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen. Bland annat har en rutin har upprättats för redovisning av förskrivna beroendeframkallande läkemedel. IVO avslutar därför ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Läs hela beslutet (pdf)

Senast uppdaterad
2017-01-27