Hoppa till huvudinnehåll

Fel knä opererades

2019-04-18 En patient på Norrtälje sjukhus skulle opereras i höger knä, men inför ingreppet anmäldes patienten i operationsprogrammet för operation i vänster knä. Vid förberedelserna markerades ändå höger knä efter samtal med patienten.

Även i patientjournalen dokumenterades höger knä, och det är också detta knä som magnetröntgats. Trots detta opererades fel knä. Händelsen anmäls nu till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria. Även det vänstra knät visade sig ha skador, som åtgärdades vid operationen. Senare opererades även det högra knät.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2019-05-23

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bedömer att Tiohundra AB har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Tiohundra AB har vidtagit åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen. IVO kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Läs hela IVO:s beslut

Senast uppdaterad
2019-05-27