Hoppa till huvudinnehåll

Fördröjd operation av hjärtklaff

2016-03-29 En patient, intagen vid Norrtäljeanstalten, sökte vid upprepade tillfällen vård vid Norrtälje sjukhus på grund av andnöd. Patienten hade tidigare bland annat haft två hjärtinfarkter och led av hjärtsvikt. Kontakt togs med hjärtklinik hos annan vårdgivare för att ta ställning till eventuell operation av hjärtklaffen

I samråd med thoraxkirurg och hjärtklinik hos andra vårdgivare görs bedömningen att patienten kan invänta operation till efter frigivningen ett år senare. Patientens tillstånd förvärrades emellertid och patienten lades åter in på Norrtälje sjukhus. Beslut fattades då om akut operation av hjärtklaffen. Patienten överfördes till Thoraxkliniken och avled kort därefter.

Detta ärende handlar om bedömning av patienter på distans, med olika journalsystem, om brist på vårdplatser, om prioritering av operationsresurser, om kommunikation mellan olika kliniker, om svårigheter att i vårdprogram och regionala riktlinjer ha regler som underlättar i de enskilda patientfallen, mm. Norrtälje sjukhus är en av aktörerna i detta ärende.

Ärendet har också tagits upp i Stockholms läns landstings patientkommitté. Det är också skickat till specialitetsrådet Hjärtkärl för ev kommentar och beaktande vid uppdatering av det regionala behandlingsprogrammet Akut hjärtsjukvård. TioHundra AB anmäler också det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2016-06-30

Inspektionen för vård och omsorg anser att TioHundra AB vidtagit och planerat att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen. IVO avslutar därför ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Läs hela beslutet (pdf)

Senast uppdaterad
2016-10-04