Hoppa till huvudinnehåll

Hemtjänstkund läkemedelsförgiftad efter att skåp lämnats olåst

2019-03-18 En kvinna med demenssjukdom fick hjälp av hemtjänsten med att hantera sina läkemedel. Vid ett tillfälle lämnades läkemedelsskåpet olåst, vilket fick till följd att kvinnan överdoserade läkemedel. Morgonen efter var kvinnan trött och väcktes inte för att få sina läkemedel. Istället beslutade hemtjänstpersonalen, efter att ha rådfrågat planerare, att återkomma senare. Vid det nya besöket fyra timmar senare sov kvinnan fortfarande, och hade kräkts. Ambulans tillkallades och kvinnan fördes till sjukhus, där hon vårdades i två dygn för läkemedelsförgiftning.

Tiohundra AB har gjort en händelseanalys där bakomliggande orsaker identifierats. Flera åtgärder föreslås för att undvika att något liknande inträffar igen. Det handlar både om behov av rutiner och kunskap hos personalen, samt översyn av läkemedelsförvaringen.

Tiohundra AB anmäler det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt Lex Maria.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2019-04-03

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bedömer att Tiohundra AB efter begärd komplettering har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Tiohundra AB har vidtagit åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Läs hela IVO:s beslut

Senast uppdaterad
2019-04-05