Hoppa till huvudinnehåll

Hjärnblödning efter fall på vårdavdelning

2018-10-05 En patient kom in till akutmottagningen på Norrtälje sjukhus på grund av feber och lades in på vårdavdelning med misstänkt infektion. Närstående informerade personalen på akutmottagningen om att patienten löper stor risk att falla och hade fallit flera gånger vid tidigare vårdtillfällen. Detta journalfördes på akuten av läkare. Närstående uppmanades att informera vårdavdelningen om fallrisken och lämpliga åtgärder.

Ansvarig sjuksköterska bedömde vid inläggningen att fallrisk förelåg. Det insattes vissa åtgärder men trots detta föll patienten ur sängen och hittades på golvet morgonen efter. En röntgenundersökning visade att patienten drabbats av hjärnblödningar till följd av fallet. Patienten fick dock inga kvarstående men efter fallet.

Tiohundra AB anmäler det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg enligt patientsäkerhetslagen, en så kallad Lex Maria-anmälan.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2018-10-12

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anser att Tiohundra AB har fullgjort sin skyldighet att utreda händelsen och att Tiohundra AB har vidtagit åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen. IVO avslutar ärendet utan att vidta ytterligare åtgärder.

Läs hela IVO:s beslut

Senast uppdaterad
2018-10-15