Hoppa till huvudinnehåll

Missade insulindoser på socialpsykiatriskt boende

2019-01-25 När en patient med kort varsel fick plats på ett gruppboende uppstod problem med insulingivning. Bland annat rådde oklarheter angående ordinationer samt var ansvaret för att ge insulin låg. Därför gavs under en helg insulin utan att delegeringsbeslut utfärdats. Beslutet från biståndsavdelningen om placeringen på boendet dröjde också, vilket medförde att social dokumentation om patienten inledningsvis saknades.

Tiohundra AB anmäler det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria, och föreslår samtidigt åtgärder för att förhindra att händelsen återupprepas: inflyttningsmöten mellan biståndsbedömare och enhetschef, kontaktperson och sjuksköterska, samt checklista för sjuksköterska inför inflyttning.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2018-02-19

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bedömer att Tiohundra AB har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Tiohundra AB har vidtagit åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Läs hela IVO:s beslut

Senast uppdaterad
2019-02-20