Hoppa till huvudinnehåll

Misstänkt MRSA-spridning på Norrtälje sjukhus

2016-02-08 Hösten 2015 uppmärksammades tre fall av samma MRSA-stam hos patienter som alla varit inlagda samtidigt på en av vårdavdelningarna på Norrtälje sjukhus. Under vistelsen besökte de även andra enheter på sjukhuset.

Den aktuella MRSA-stammen är relativt ovanlig i Sverige. Vårdhygien vid Stockholms läns landsting hittade samma MRSA-stam hos ytterligare en person. Denna person har inte varit inlagd på Norrtälje sjukhus, men besökte akutmottagningen under samma tidsperiod då de andra patienterna var inlagda på sjukhuset. Patienten sökte akut vård för infekterade sår, och vid sårodlingen upptäcktes MRSA-bakterier.

Patienten hade tidigare vistats utomlands, och antas vara det så kallade indexfallet, alltså den patient där smittspridningen startat. Patienten remitterades till särskild MRSA-mottagning enligt gällande handlingsprogram. Så skedde även med en av de övriga tre smittade patienterna. De andra två patienterna vårdades för långt framskriden cancersjukdom och avled kort efter sin sjukhusvistelse.

Rutiner har nu tagits fram som gör det möjligt att spåra i vilka rum en patient har vistats under vistelsen på akutmottagning och vårdavdelningar. Tätare kontroller av basala hygien- och klädregler kommer också att utföras på samtliga avdelningar och enheter på Norrtälje sjukhus. I samverkan med vårdhygien har förbättringsmöjligheter identifierats för att undvika smittspridning i framtiden.

TioHundra AB anmäler det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2016-02-23

Inspektionen för vård och omsorg besömer att vårdgivarens slutsatser framstår som rimliga och adekvata och att det inte föreligger några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. Ärendet avslutas.

Läs hela beslutet (pdf)

Senast uppdaterad
2016-10-04