Hoppa till huvudinnehåll

Multisjuk patient fick fraktur efter förflyttning med lift

2019-06-28 En multisjuk, rullstolsburen patient kom till röntgenmottagningen på Norrtälje sjukhus med två personliga assistenter, för att utföra en datatomografi. Patienten hade en avancerad neurologisk sjukdom samt njursvikt och benskörhet. Lift behövdes för att förflytta patienten till och från undersökningsbordet.

Efter förflyttningen klagade patienten över smärta i höger lår. Dagen efter gjordes en röntgenundersökning av låret och en fraktur upptäcktes. Tiohundra anmäler nu det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt Lex Maria.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2019-12-13

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bedömer att Tiohundra AB har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Tiohundra AB har vidtagit åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen. IVO kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Läs hela IVO:s beslut

Senast uppdaterad
2019-12-18