Hoppa till huvudinnehåll

Patient avled av komplikationer vid medicinskt ingrepp

2016-06-13 En patient sökte vård för smärtor som först antogs komma från inflammation i njurarna. Efter utredning konstaterades vätska i vänster lungsäck, som bedömdes ha orsakats av en virusinfektion.

Några veckor senare sökte patienten vård akut vid Norrtälje sjukhus med liknande symtom. Nu konstaterades vätska i höger lungsäck. Patienten lades in och behandlades med morfin och antibiotika. Antibiotikan hade inte den effekt som kunde förväntats därför rekommenderades en provtagning av vätskan i lungsäcken för att ta prover till diagnostik av infektionen

Punktering av lungsäcken genomfördes för att få dessa prover. Ingreppet gav dåligt utbyte för diagnostik, och patientens tillstånd förvärrades efter ingreppet.

Dagen efter punktionen var patientens allmäntillstånd ytterligare försämrat och på datortomografiska bilder upptäcktes ansamlingar av blod i lungsäcken. Efter samråd med thoraxkirurg beslutas om inläggning av dränage i lungsäcken. Vid ingreppet började patienten hosta upp blod, och rikligt med blodig vätska tömdes ur lungsäcken via dränagehålet. Patienten intuberades men drabbades av hjärtstopp och avled trots hjärt-lung-räddning.

Obduktionen visar att patienten avlidit till följd av en akut komplikation i samband med ett medicinskt ingrepp och kan betraktas som ett olycksfall. TioHundra AB anmäler det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2016-08-16

Inspektionen för vård och omsorg anser att TioHundra AB fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen, samt att TioHundra AB vidtagit åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen. IVO avslutar därför ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Läs hela beslutet (pdf)

Senast uppdaterad
2016-10-04