Hoppa till huvudinnehåll

Patient avled i gasbrandsinfektion efter bukkirurgi

2017-12-19 En patient som opererats för stominedläggning på Norrtälje sjukhus drabbades dagen efter operationen av svåra komplikationer och antibiotika sattes in.

En datortomografi visade luft i mjukdelarna i höger kroppshalva såsom vid gasbrandsinfektion alternativt fascit. Omedelbar operation gjordes där död vävnad togs bort. Patienten var i cirkulatorisk chock under och efter operationen. Trots intensivvårdsinsatser gick patientens liv inte att rädda.

Odlingssvar visade senare att patienten drabbats av gasbrand, en livshotande sjukdom. Patientens grundsjukdomar i kombination med nedsatt cirkulation, övervikt och det kirurgiska traumat tros vara orsaken till att tarmbakterien fått fäste.

Tiohundra AB anmäler det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2018-03-14

Inspektionen för vård och omsorg anser att Tiohundra AB fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen, samt att Tiohundra AB vidtagit åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen. IVO avslutar därför ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Läs hela beslutet (pdf)

Senast uppdaterad
2018-03-19