Hoppa till huvudinnehåll

Patient med misstänkt vinterkräksjuka avled

2017-06-22 Patienten kommer med ambulans till akutmottagningen med feber sedan 3-4 dagar samt diarré och kräkningar. Patienten lider också av huvudvärk samt rodnad och svullnad i huden på bröstet. Patienten läggs in på vårdavdelning.

Provtagning för calici (vinterkräksjuka) togs utan ordination och beslut togs om så kallad kohortvård på vårdavdelning utan att någon läkare deltagit i beslutet.

Under natten blir patienten sjukare. Diskussion förs om att sepsis (blodförgiftning) inte kan uteslutas. Patienten är vaken, klar och orienterad och intravenös antibiotika sätts in. Patienten får ligga kvar på vårdavdelningen, trots tydliga tecken på avvikande vitalparametrar och flera bedömningar av jourläkare och narkosläkare. På förmiddagen får patienten cirkulationsstillestånd och avlider.

Tiohundra AB anmäler det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2018-01-02

Inspektionen för vård och omsorg anser att Tiohundra AB fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen, samt att Tiohundra AB vidtagit åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen. IVO avslutar därför ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Läs hela beslutet (pdf)

Senast uppdaterad
2018-01-18