Hoppa till huvudinnehåll

Bristfälligt utförande av hemtjänstinsatser

2020-08-20 När en sjuksköterska gjorde hembesök hos en kund med hemtjänst uppdagades stora brister i omsorgen, bland annat rörande hygien och städning. Dessutom fanns brister i medarbetarnas dokumentation av omsorgsinsatserna hos kunden, vilket varit en orsak till att missförhållandena inte blivit uppmärksammade och åtgärdade.

Tiohundra AB anmälde det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt Lex Sarah.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2020-08-20

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bedömer att Tiohundra AB har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen. Enligt IVO har Tiohundra AB vidtagit åtgärder för att avhjälpa missförhållandet, identifierat bakomliggande orsaker och vidtagit åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen. IVO kommer därför inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Läs hela IVO:s beslut

Senast uppdaterad
2020-08-25