Hoppa till huvudinnehåll
Två yngre män och en liten flicka cyklar på en skogsväg

Livsviktigt partnerskap för friskare befolkning

Tiohundra har tagit fram fem enkla, konkreta och vetenskapligt belagda hälsoråd, som ska ge invånarna möjlighet till ett friskare och längre liv. För att öka välmåendet och ”må-bra-tiden” krävs ett utvecklat partnerskap mellan invånare, vård- och omsorgsgivare och övriga samhället.

– Hittills har vården varit alltför fixerad vid sjukvårds- och omsorgsinsatser. Den viktiga hälsoförebyggande delen har glömts bort. Det här vill vi ändra på, i linje med vår vision: hälsa, vård och omsorg där du är, säger Tiohundras VD Peter Graf.

Ohälsa – ett allvarligt problem i Norrtälje kommun

Statistiken talar sitt eget tydliga språk. Ohälsotalet i Norrtälje kommun är högre än i övriga Stockholms län. Nästan var tionde gravid kvinna röker, många är stillasittande, övervikt är ett växande problem och den psykiska ohälsan ökar.

– Det är bokstavligen livsviktigt att sätta fokus på de här frågorna och börja jobba mer hälsoförebyggande. Vi vill att våra invånare ska få ett långt och friskt liv, säger Susanne Bergenbrant Glas, chefläkare i Tiohundra.

Gemensamt arbete för bättre folkhälsa

Den lyckade integreringen av sjukvård och omsorg har gjort Tiohundra känt både i Sverige och internationellt. En viktig del av framgången stavas delaktighet – ett av Tiohundras värdeord.

När nu folkhälsan får ökat utrymme blir det än viktigare att invånare, vård- och omsorgsgivare och övriga samhället, till exempel skola och näringsliv, gör gemensam sak.

– Det här är inget som sjukvården kan åstadkomma på egen hand. Ska vi få en friskare befolkning som förstår vikten av och vinsterna med en god hälsa så krävs ett välutvecklat partnerskap, något som är centralt i allt vi gör i Tiohundra. Jag ser fram emot att involvera övriga samhällsaktörer i arbetet. Vi har goda förutsättningar med vår unika Norrtäljemodell, säger Peter Graf.

Det här är på gång

Exempel på insatser som genomförts, pågår och planeras för att få en friskare befolkning som lever längre:

  • Kartläggning av folkohälsan i Norrtälje kommun.
  • Ökat fokus på partnerskap och personcentrerad vård och omsorg.
  • Enkla och vetenskapligt belagda hälsoråd.
  • Möjlighet till rådgivning och kartläggning av levnadsvanor hos vårdcentralens experter.
  • Samverkan med övriga samhällsaktörer med det gemensamma målet att få en friskare befolkning.

Tiohundras hälsoråd:

1. Ta en rask promenad

– Försök gå minst 15 minuter per dag. Motion är inte bara bra för kroppen – även hjärnan påverkas. Du förbättrar koncentrationen och minnet, och ökar stresståligheten, samtidigt som du motverkar nedstämdhet och ångest, säger Susanne Bergenbrant Glas.

2. Rök inte!

– Låt bli cigaretterna, så minskar du risken för allvarliga sjukdomar och kan förlänga livet med flera år.

3. Ät mer hälsosamt

– En bra grundregel är att äta mer av frukt och grönt, nötter, fullkornsbröd och olivolja, och mindre rött kött, socker, smör och grädde.

4. Var försiktig med alkohol

– Då minskar du risken att risken att drabbas av alkoholrelaterade sjukdomar och beroende.

5. Håll en sund vikt

– En bra tumregel är ett midjemått under 88 cm för kvinnor och 102 cm för män. Lagom vikt gör att du mår bättre och lever längre.

Läs mer om hälsoråden

Vill du ha hjälp att förändra dina levnadsvanor?

Kontakta din vårdcentral.

Du kan också läsa mer om hälsoråden här på tiohundra.se.

Känns det svårt att göra flera livsstilsförändringar på en gång?

– Kom ihåg att även små, stegvisa förbättringar i dina levnadsvanor har effekt, säger Susanne Bergenbrant Glas.

Hälsoråden baseras på den amerikanska studien Impact of Healthy Lifestyle Factors on Life Expectancies in the US Population. 78 000 sjuksköterskor och 44 000 personer anställda inom hälso- och sjukvården i USA under åren 1980-2014 ingick i studien. De som följde alla fem livstilsråden hade vid 50 års ålder en överlevnadsprognos på 43,1 år ytterligare för kvinnor respektive 37,6 år för män.

Senast uppdaterad
2018-09-24