Hoppa till huvudinnehåll
Entrén till akutmottagningen på Norrtälje sjukhus. I förgrunden står en ambulans.

Norrtälje sjukhus i förstärkningsläge

På grund av ett fortsatt mycket ansträngt personalläge har Norrtälje sjukhus beslutat att gå upp i förstärkningsläge från och med fredagen den 16 oktober.

Sjukhuset övergick till stabsläge torsdagen den 8 oktober på grund av stor sjukfrånvaro samt bekräftade fall av covid-19 hos både personal och patienter.

– Vi har arbetat systematiskt för att kunna bedriva den nödvändiga, akuta vården på ett säkert sätt under tiden smittspårning pågår. Inför helgen ser vi att personalläget fortsatt är ansträngt. Många är frånvarande med förkylningssymtom, bekräftad eller misstänkt covid-19-infektion. Medarbetarna gör helt rätt – vid minsta luftvägssymtom ska man stanna hemma för att minska risken för fortsatt smittspridning, säger Tiohundras VD Peter Graf.

Nära samverkan med övriga sjukhus i regionen

Vid fredagsförmiddagens stabsmöte beslutade sjukhuset därför att gå över till förstärkningsläge, på grund av personalläget. Den förhöjda beredskapsnivån innebär bland annat täta stabsmöten och en nära samverkan med Region Stockholm och övriga sjukhus i regionen.

– Vi har redan fått gott stöd av regionens övriga akutsjukhus för att klara den besvärliga situation vi befinner oss i. Vi ser nu över och säkerställer att sjukhuset har tillräcklig bemanning för att klara av verksamheten på ett patientsäkert sätt de kommande dagarna, säger Peter Graf.

Sedan tidigare är icke-akuta operationer som kräver inläggning uppskjutna. Detta gäller i första hand till och med tisdagen den 20 oktober. Nytt beslut tas på måndag.

Behöver du söka vård? 

Kontakta först 1177 Vårdguiden för vägledning. Är det akut? Ring 112.

Tänk på att följa rekommendationerna: stanna hemma om du är sjuk, håll avstånd och var noga med att tvätta händerna.

Senast uppdaterad
2020-10-16