Hoppa till huvudinnehåll
Frederic Bouvier och Joakim Stefanides på sömnapnémottagningen.

Norrtäljepatienter med sömnapné får hjälp snabbast

Sömnapné är något av en dold folksjukdom. På Norrtälje sjukhus sömnapnémottagning görs 5 000 undersökningar varje år. Mottagningen har landets kortaste väntetider och behandlar sina patienter med stor framgång.

Sömnapné, alltså andningsuppehåll i sömnen, är en mycket vanlig sjukdom – som kan få allvarliga konsekvenser. Sömnapné kan till exempel leda till högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdomar.

– Dessutom blir man mycket trött, vilket kan orsaka bland annat arbetsplatsolyckor och trafikfara. Det är oerhört angeläget att vi kan diagnostisera de här personerna och se till att de får hjälp med sina besvär, säger Frederic Bouvier, överläkare vid sömnapnémottagningen på Norrtälje sjukhus.

Välfungerande samarbete mellan primärvård och sjukhus

I Norrtälje görs detta med framgång. Det visar inte minst den stora mängd undersökningar – 5 000 per år – som görs på mottagningen. En hög siffra sett till kommunens folkmängd.

– Jag törs påstå att vi är ovanligt duktiga på att hitta personer med sömnapné här i Norrtälje, mycket tack vare det välfungerande samarbete vi har mellan primärvård och sjukhus i Tiohundra. Merparten av de patienter som remitteras till oss har besvär som vi kan lindra, säger Frederic Bouvier.

En annan förklaring är kommunens höga ohälsotal, där övervikt, rökning och hjärt-kärlsjukdomar är vanligt förekommande hos befolkningen.

Stödet från mottagningen viktigt

I ungefär tre av fyra fall lider sömnapnépatienten av övervikt. En viktminskning kan innebära att apnén lindras avsevärt, men ofta behövs hjälpmedel i form av andningsutrustning, en så kallad CPAP-apparat som motverkar de nattliga andningsuppehållen. På sömnapnémottagningen får patienten hjälp att lära sig hur utrustningen fungerar.

– Stödet från mottagningen är viktigt om behandlingen ska vara framgångsrik. Vi coachar våra patienter och hjälper dem att justera apparaten så att den får bästa möjliga effekt, säger sjuksköterskan Joakim Stefanides.

Om inte andningsmasken sitter som den ska minskar effekten, liksom patientens benägenhet att använda hjälpmedlet. Men den senaste rapporten från kvalitetsregistret SESAR (Svenska sömnapnéregistret) visar att patienterna från Norrtälje hade längst användningstid, nära 400 minuter per natt, av samtliga mottagningar som rapporterat till registret.

– Det här är mycket positivt och visar att vi har en god kommunikation med våra patienter, säger Joakim Stefanides.

Korta väntetider och framgångsrik behandling

Årsrapporten från SESAR visar också att Norrtälje sjukhus sömnapnémottagning har landets kortaste väntetider – i snitt ca 30 dagar från remiss till diagnos. Den behandling som därefter startar är också den framgångsrik, enligt data från kvalitetsregistret. Andningsuppehållen, som kan vara 30-40 i timmen hos en person med sömnapné, hade minskat till i snitt 3,3 per timme hos Norrtäljepatienterna med CPAP.

– Varje patient vi kan hjälpa är en stor framgång, både för den enskilde och för samhället i stort. Sömnapné är en folksjukdom vi verkligen behöver bekämpa, säger Frederic Bouvier.

CPAP-apparat

Bättre resultat med ny teknik

Med en CPAP-apparat skapas ett svagt övertryck i andningsvägarna, vilket förhindrar snarkning och andningsuppehåll. De modernaste apparaterna, kallade APAP, kan anpassa övertrycket så att det ligger på en optimal nivå under hela natten. Dessutom kan apparaten sända data i realtid till mottagningen, vilket gör det möjligt att följa upp användandet och nå bättre behandlingsresultat. Även användaren kan ta del av data från APAP-utrustningen via en app i exempelvis telefonen.

Läs mer

Om sömnapné på 1177.se
Sömnapnémottagningen på Norrtälje sjukhus
Årsrapport 2017 från SESAR (Svenska sömnapnéregistret)

Senast uppdaterad
2018-10-10