Hoppa till huvudinnehåll

Nyanlända får hjälp av flyktinghälsan

Den nystartade flyktinghälsan i TioHundra AB erbjuder hälsosamtal för nyanlända och ska samtidigt öka de asylsökandes kunskap om hur svensk sjukvård fungerar.

Alla nyanlända asylsökande och personer utan tillstånd ska erbjudas ett hälsosamtal med en sjuksköterska som vid behov bokar in en läkarundersökning eller ett stödsamtal med psykolog eller kurator.

Tills nu har den här verksamheten bedrivits av en vårdcentral i Märsta för Norrtälje kommuns räkning. Det är en lång resväg och många har inte haft råd eller möjlighet att ta sig dit. Just nu uppskattas att cirka 350-400 personer i kommunen inte blivit erbjudna ett hälsosamtal.

– Det underlättar på flera plan att vi kan bedriva den här verksamheten i TioHundra AB. Vi har en sammanhållen vård- och omsorg, vilket underlättar kontaktvägarna. Vår önskan är att nå så många som möjligt och vi hoppas kunna göra det genom att även vara geografiskt närmare, säger flyktingsamordnare Karin Sundkvist.

Minska onödiga besök i vården

Det finns flera syften med verksamheten: att identifiera individens behov av hälso-, sjuk- och tandvård, uppmärksamma skador efter våld, gå igenom vaccinationsbakgrund, uppmärksamma eventuella behov av smittskyddsåtgärder samt att öka kunskapen om hälso- och sjukvården i Sverige.

– När man kommer ny till ett annat land är det inte lätt att förstå hur och var man ska vända sig för att söka vård för sig och sin familj. Jag hoppas att vi, förutom att hjälpa och stötta, ska kunna minska de ”onödiga” besöken på akutmottagningen.

– Till exempel magont, huvudvärk eller sömnbesvär kan resultera i ett eller flera besök på akuten, när orsaken till det onda kan vara psykiska problem, säger Karin Sundkvist.

Mobilt team

Verksamheten kommer att vara mobil, med möjlighet att besöka asylboenden och hvb-hem på plats. Hälsosamtalen kan också genomföras i närliggande vårdcentralers lokaler.

– Vi kommer att vara mellan två och fyra sjuksköterskor, två läkare och två psykologer eller kuratorer i teamet. Alla rekryteringar är inte helt färdiga men det är fantastiskt att vi fått ihop ett team, med kompetenta personer som verkligen brinner för den här patientgruppen, säger Karin Sundkvist.

Fakta om flyktinghälsan
  • Patienterna kallas till hälsosamtalet av flyktinghälsan. Efter genomfört samtal får patienten ett grönt kort med aktuellt reservnummer som ska användas vid fortsatt vård.
  • Beroende på provsvar eller annat som framkommer under samtalet kan det vara aktuellt att träffa läkare, vilket då bokas in av sjuksköterskan.
  • Verksamheten finansieras av Migrationsverket via Stockholms läns landsting.
  • Samtalet är sekretessbelagt och har ingen inverkan på asylprocessen.
Kontakta flyktinghälsan

Telefon: 0176-32 83 16
E-post: flyktinghalsan@tiohundra.se  

Tillbaka till nyhetslistan

Senast uppdaterad
2016-06-17