Hoppa till huvudinnehåll

Restaurangpuck ger friare väntan på akuten

När du som patient kommer till akutmottagningen förses du nu med en ”restaurangpuck”. Under väntan blir det fritt att gå till sjukhusets cafeteria eller slå sig ner på en av bänkarna utomhus. När det är dags att träffa läkare piper och vibrerar pucken.

​På ett personalmöte i början av sommaren identifierade en medarbetare behovet av ett öppnare väntrum. Dels på grund av coronapandemin, där vi ska hålla avstånd, men också på grund av det vanligtvis höga trycket på akuten under sommartid. En annan medarbetare hade tidigare erfarenhet av restaurangpuckar, så hon tänkte att puckarna skulle kunna ge patienterna en större rörelsefrihet medan de väntar. Planerandet var igång och tanken om ett öppnare väntrum med hjälp av restaurangpuckar är nu realiserad på akutmottagningen.

Enhetschef Andreas Dahlqvist och biträdande enhetschef Pernilla Berggren tycker att puckarna väl uppfyller sitt syfte.

– Det ger patienterna en ökad frihet under den tid de måste vänta. Barnfamiljer, som kan ha svårt att sitta still i ett väntrum, och riskgrupper för covid-19 har särskilt visat sin uppskattning. Men de allra flesta patienter blir glada och tar tacksamt emot pucken när de får frågan, berättar Andreas Dahlqvist och Pernilla Berggren.

Senast uppdaterad
2020-07-14