Hoppa till huvudinnehåll
En kvinna och en man står på var sin sida om ett dörrlås. Mannen håller i en liten nyckel.

Säkrare hemtjänst med nytt låssystem

Ett nytt låssystem införs nu hos samtliga hemtjänstkunder i Norrtälje kommun. Det innebär att hemtjänstutförarna inte längre behöver förvara och ta med sig nycklar till varje enskild kund.

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) har beslutat införa en ny, säkrare nyckelhantering inom kundvalet i kommunen. Alla kunder med insatser inom hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering berörs. Det gäller även alla som har trygghetslarm.

– Vi har länge sett behovet av att få till stånd en effektivare och säkrare nyckelhantering. Att använda någon form av digital lösning har känts naturligt. Samtidigt är det mycket viktigt att systemet fungerar även vid längre strömavbrott och där internetförbindelse saknas. Erfarenheterna från stormen Alfrida har varit värdefulla för oss, säger Kerstin Stambert, som leder projektet från KSON:s sida.

Över 2 000 dörrar får nya låstillbehör

Sammanlagt rör det sig om cirka 2 300 låstillbehör som ska installeras. Uppdraget att koordinera installationen har gått till vårdbolaget Tiohundra, som bland annat ansvarar för trygghetsjour och nattpatruller i hela kommunen.

– Vi har mångårig erfarenhet av att installera och underhålla trygghetslarm. Det här arbetet gör vi i nära samverkan med alla hemtjänstutförare, KSON, fastighetsägare runtom i kommunen och leverantören av låssystemet, säger Göran Bergh, Tiohundras projektledare för införandet.

Tre olika bilder med personer som är samlade runt demonstrationsexemplar av dörrlås.

Medarbetare hos Attendo, Väddö vård och Tiohundra bekantar sig med det nya låssystemet.

Tryggt för både kund och medarbetare

Tidigare har alla hemtjänstkunder behövt lämna ifrån sig en av sina bostadsnycklar, som förvaras hos hemtjänstutföraren vars personal måste hämta ut och ha med sig nyckel till kunden inför varje besök. Nu blir hemtjänsten nyckelfri – åtminstone utifrån kundernas perspektiv. Man får tillbaka sina nycklar och behöver inte lämna ifrån sig några nya.

– Det finns flera risker med den nuvarande formen av nyckelhantering. Alla har vi väl tappat bort saker någon gång, och det kan förstås hända också när jag är på väg ut på mitt arbetspass och har flera kundnycklar med mig. Nu slipper vi riskera att kundens egen nyckel hamnar i orätta händer. Det är tryggt både för kund och medarbetare, säger Göran Bergh.

Inför varje arbetspass laddar hemtjänstmedarbetaren istället sin digitala nyckel med behörigheter till de kunder som ska besökas. Nyckeln, som inte kan kopieras, aktiveras med en personlig kod och behörigheten gäller bara under arbetspasset.

Närbild på ett dörrlås med två nyckelhål.

Ett extra nyckelhål monteras under det befintliga dörrlåset. Hemtjänstens nyckel aktiveras inför varje arbetspass.

Enkel installation utan åverkan på dörren

Hemma hos kunden finns det vanliga dörrlåset kvar, som kunden kan öppna med sin egen nyckel. Låstillbehöret för hemtjänstens nyckel monteras i anslutning till det befintliga nyckelhålet, utan åverkan på dörren. Låset får nu två nyckelhål, istället för ett. Lösningen fungerar för de flesta låstyper. Varken lås eller nyckel behöver elektricitet eller nätuppkoppling, och låset kan enkelt återställas vid till exempel flytt.

– Kunden använder sin gamla nyckel som vanligt, och hemtjänstpersonalen låser upp med sina nya nycklar. Det här innebär en avsevärt högre säkerhet, säger Kerstin Stambert.

Kostnadsfritt för kunden

Det nya nyckelsystemet underlättar också arbetet vid akuta larm från kunderna, samt för nattpatrullerna. I dag behöver de hantera en stor mängd nycklar, som förvaras hos de olika hemtjänstutförarna och hämtas vid larm eller tillsyn.

Införandet föregås av information till alla berörda fastighetsägare i kommunen. Införandet kommer att ske successivt under hösten, och planeras starta i början av oktober. Innan installationen får berörda kunder information.

Installationen är kostnadsfri för hemtjänstkunderna.

Senast uppdaterad
2021-09-23