Hoppa till huvudinnehåll
Personal från sjukvården, ambulansen och räddningstjänsten samtalar, samlade runt en sjukhussäng på Norrtälje sjukhus helikopterplatta.

Samverkan satt på prov under katastrofövning

Helikopterkrasch på Norrtälje sjukhus, fyra personer skadade, brand och rökutveckling. Scenariot för katastrofövningen den 12 september var dramatiskt. Norrtälje sjukhus beredskapssamordnare Marianne Eriksson berättar varför det är så viktigt att öva.

Övningen på Norrtälje sjukhus var en samverkansövning där samarbetet och sambandet mellan sjukvård, ambulanspersonal, polis och räddningstjänst sattes på prov.

– Vi behöver samöva, så att flödet för patienten blir så optimalt som möjligt. Ser vi till att patienterna kommer till rätt plats i rätt tid skapar vi förutsättningar för att de i största möjliga mån ska slippa fysiska och psykiska men efter olyckan, säger Marianne Eriksson, beredskapssamordnare och sjuksköterska på akutmottagningen.


Ingen tid för förberedelser

För sjukhuspersonalens del blev scenariot extra speciellt, eftersom olyckan inträffade på sjukhuset.

– Det tar 5-10 minuter för räddningstjänsten att ta sig till sjukhuset. Under den tiden behöver vi ta hand om de skadade och göra så mycket vi kan, eftersom vår personal redan är på plats, säger Marianne Eriksson.

Scenariot innebar också att ingen tid fanns till förberedelser inför de skadades ankomst. Dessutom behövde andra akuta frågor hanteras: behöver delar av sjukhuset evakueras, hur påverkas den övriga verksamheten? Det här hanterades i sjukhusets lokala särskilda sjukvårdsledning, som samlades och arbetade i stab under övningen.

”Fokus på samarbetet mellan organisationerna”

– Det här var inget test där deltagarna skulle visa vad de kan. Fokus den här gången låg på samarbetet mellan organisationerna när det händer något i vårt närområde – eller till och med på sjukhuset, säger Marianne Eriksson.

Efter avslutat scenario samlades alla övningsdeltagare för att utbyta erfarenheter. Därefter väntar egna utvärderingar där respektive organisation går igenom sina rutiner och arbetssätt.

Senast uppdaterad
2019-09-16