Hoppa till huvudinnehåll
Catharina Terelius vid ån i Norrtälje

Satsning för ökad kunskap om psykisk ohälsa

Tiohundra har under en tid uppmärksammat ökningen av den psykiska ohälsan i samhället. Nu satsas brett för att bättre rusta personalen att möta utvecklingen.

Idag, fredagen den 10 september, på internationella suicidpreventiva dagen, inleds utbildningen för ombud inom psykisk ohälsa. Personal som möter patienter, brukare och boende ska genom utbildningen få kompetenshöjning inom området psykisk ohälsa. Ambitionen är att de ska ges bättre förutsättningar att möta och förstå en utveckling av psykisk ohälsa och därmed kunna agera förebyggande i ett tidigare skede.

– Medarbetare inom verksamhetsområdet Barn, ungdom, familj, psykiatri och habilitering kommer att stå för utbildningen av ombuden. Därefter är tanken att ombuden ska föra kunskapen vidare inom sina respektive verksamheter, berättar Catarina Terelius som är biträdande enhetschef inom psykiatri och beroende, samt kvalitetsutvecklare med samordningsfunktion inom kvalitets- och suicidpreventionsteamet.

Intresset har varit stort från personalen, vilket visar att det finns en kunskapstörst inom området, berättar Catharina Terelius.

– Alla människor kan drabbas av negativa tankegångar, som om de går för långt till och med kan utvecklas till tankar om att inte vilja leva. Självmord är alltid en stor tragedi. För att förhindra att den psykiska ohälsan går så långt är det viktigt att vi som professionella och medmänniskor – uppmärksammar tillståndet och vågar fråga hur personen mår.

Catarina Terelius menar att man till och med kan ställa frågan om personen funderar på att ta sitt liv. Får man ett jakande svar ska man alltid slå larm.

– Inom psykiatrin är vi vana att hantera psykisk ohälsa på olika nivåer och det känns viktigt att vi nu kan sprida vår kunskap till övriga inom Tiohundra. Att vi tillsammans lär oss att se tidiga signaler på psykisk ohälsa och jobbar för att motverka utbredningen av den psykiska ohälsan i samhället.

Senast uppdaterad
2021-09-10