Hoppa till huvudinnehåll

Trygga och nöjda patienter på Norrtälje sjukhus

Vårdavdelningarna på Norrtälje sjukhus får gott betyg av patienterna i den nationella patientenkäten. Resultatet visar att patienterna känner sig trygga och får ett bra bemötande under sin vistelse. Norrtälje når en topplacering bland akutsjukhusen i Stockholms läns landsting.

118 personer har besvarat patientenkäten, som delades ut under våren till 250 patienter som vistats på någon av Norrtälje sjukhus fyra vårdavdelningar.

– Patienternas synpunkter är av stor vikt för oss när vi jobbar med att ständigt förbättra oss för att kunna erbjuda en trygg och säker vård av hög kvalitet, säger Efva Lagerstedt, vice VD och sjukhuschef.

Nio av tio nöjda med tillgängligheten

Norrtälje sjukhus får 90 eller nära 90 procent positiva svar inom tre frågeområden; helhetsintryck, emotionellt stöd och tillgänglighet. På frågan ”skulle du rekommendera vårdavdelningen till någon i din situation?” är andelen positiva svar 92,1 procent.

94,8 procent svarade positivt på frågan ”kände du dig trygg under din vistelse på vårdavdelningen?”.

– Jag är mycket glad över dessa fina omdömen från våra patienter, och vill rikta ett stort tack till alla fantastiska medarbetare, säger VD Peter Graf.

Få frågor om levnadsvanor

Som alltid finns förstås områden där resultaten kan förbättras. Få patienter i enkäten – såväl på lokal nivå som i länet och riket – uppger att de under sin sjukhusvistelse fått frågor om till exempel motions-, alkohol- eller tobaksvanor.

– Det här blir ett givet förbättringsområde för oss. I partnerskap med patienter, brukare och närstående vill vi förbättra folkhälsan, och har alldeles nyligen lanserat fem vetenskapligt belagda hälsoråd som vi hoppas ska bidra till att våra invånare får ett längre och friskare liv, säger Efva Lagerstedt.

Bättre än riks- och länssnittet

Inom samtliga frågeområden får Norrtälje sjukhus bättre resultat än riks- och länssnittet.

Med i genomsnitt 86,1 procent positiva svar placerar sig Norrtälje på plats 28 av samtliga 95 sjukhus som medverkat i nationella patientenkäten 2018. Inom frågeområdet respekt och bemötande blir det en fin 18:e plats.

Också i en jämförelse med de övriga akutsjukhusen i Stockholms läns landsting sticker Norrtäljes resultat ut i positiv bemärkelse.

– Våra medarbetare och chefer gör varje dag sitt yttersta för att bemöta och vårda våra patienter på allra bästa sätt. Det här är deras förtjänst och de ska ha en stor eloge, säger Efva Lagerstedt.

Nationell patientenkät: Specialiserad sjukhusvård slutenvård 2018

Senast uppdaterad
2018-09-28