Hoppa till huvudinnehåll
Kollage med två bilder. På den ena syns två sjuksköterskor. Den ena håller i en bricka med vaccinsprutor på. På den andra bilden syns en sjuksköterska som precis har fått vaccin och gör tummen upp. En handskbeklädd hand håller kompress mot hennes arm.

Vaccinationen av vårdpersonal på Norrtälje sjukhus är igång

På onsdagen startade Tiohundra vaccinationen av vårdpersonal på Norrtälje sjukhus. Först ut är nyckelfunktioner som arbetar med covidpatienter - sjuksköterskor på IVA, akuten och avdelning 4. Prioriteringen sker för att säkerställa en säker och fungerande vård. 

På onsdagsmorgonen inleddes vaccinationen planenligt, och 120 medarbetare vaccineras under dagen. Att vaccinera vårdpersonalen är angeläget för att säkra den akuta och nödvändiga vården.

– Vi vaccinerar för att säkerställa kritiska funktioner och vi gör själva en bedömning av vilka som ska vaccineras först. Vi har valt att börja med de sjuksköterskor som arbetar med covidpatienter, säger Sune Forsberg, verksamhetschef för anestesi, operation och intensivvård på Norrtälje sjukhus.
Han tillägger: 

– Det är sårbart om personal blir sjuk, vilket vi har haft stora problem med under hösten.

Monica Vesterberg, intensivvårdssjuksköterska på Norrtälje sjukhus, var en av de första att vaccineras:

– För mig var det ett solklart beslut att vaccinera mig mot covid-19, säger hon.

Fler doser avsedda för vaccination av sjukvårdspersonal kommer att levereras de närmsta veckorna.

Redan vidtagit åtgärder

På Norrtälje sjukhus har åtgärder redan vidtagits för att minska risken för smittspridning, både mellan personal och från personal till patienter. Bland annat har rutinerna för skyddsutrustning skärpts. Genom vaccinationen av vårdpersonal kommer det att bli ännu tryggare för patienter att besöka sjukhuset. 

Parallellt med vaccination i äldreomsorgen

Vaccinationen av vårdpersonal sker parallellt med vaccinationen i äldreomsorgen som startade i måndags. Planering pågår för den fortsatta vaccinationen av riskgrupper, till exempel personer med hemtjänst och LSS-insatser. I slutet av veckan inleds också vaccinationen av omsorgspersonal.

Mer information om vaccinationen mot covid-19 på 1177.se

Senast uppdaterad
2021-01-14