Hoppa till innehåll

Patientsäkerhetsberättelse 2022

Symbol med rubriken Agera för säker vård, omgiven av små bilder från sjukvård och omsorg.

Denna patientsäkerhetsberättelse är till för att du som patient, närstående och medarbetare ska få en inblick i hur vi strävar efter att i alla lägen erbjuda så god och säker vård som möjligt.

Tiohundras verksamhetsmodell

Vårdbolaget Tiohundras arbete utgår från vår verksamhetsmodell, som beskriver hur vi arbetar med ständiga förbättringar, partnerskap med patienter, brukare och närstående, och hur bolagets värdegrund och vision påverkar arbetet.

Handlingsplan för säker vård

Inför nationella patientsäkerhetsdagen i september 2022 berättade chefläkare Susanne Bergenbrant Glas om de nationella, regionala och lokala handlingsplanerna för säker vård.

Handlingsplan för säker vård

Vi vill uppnå god och säker vård överallt och alltid. Ingen patient ska behöva drabbas av en vårdskada.
– Chefläkare Susanne Bergenbrant Glas

Ladda ner patientsäkerhetsberättelsen

Här kan du ladda ner vår patientsäkerhetsberättelse för 2022 i pdf-format för utskrift.

Patientsäkerhetsberättelse 2022 för Tiohundra AB (pdf)

Kvinna i vit blus och namnskylt med Tiohundras logotyp framför tegelbyggnad med texten Lasarett.

Vårt patientsäkerhetsarbete – en sammanfattning

Tiohundras chefläkare sammanfattar patientsäkerhetsarbetet under 2022.

Sjuksköterska vid skrivbord.

Förutsättningar för säker vård

Så hjälper våra mål, strategier, ledning och styrning oss att bedriva en säker vård.

Två kvinnor i sjukhuskläder i sjukhusmiljö.

Vad gör vi för att få en säker vård?

Det här gör vi för att bedriva en säker vård i dag och i framtiden.

Tre kvinnor tittar på en storbilds-tv.

Mål, strategier och utmaningar

Våra övergripande mål, strategier och utmaningar för kommande år.

Senast uppdaterad
2023-11-21