Hoppa till huvudinnehåll

​Drottningen diplomerar medarbetare på Norrtälje sjukhus

All personal på Norrtälje sjukhus geriatriska vårdavdelning har utbildats av Silviahemmet för att på bästa sätt kunna ta hand om patienter med demenssjukdom. Onsdagen den 6 september diplomeras medarbetarna av drottning Silvia.

Vårdbolaget Tiohundra driver både äldreboenden och akutsjukhuset i Norrtälje. Tiohundras äldreboenden har i många år arbetat med strukturerade insatser för personer med demenssjukdom enligt BPSD (registret för beteendemässiga och psykiska symptom vid demens). Det prisbelönta arbetet har bland annat lett till att användningen av lugnande läkemedel sömnmedel minskat kraftigt.

– 2015 hade vi den stora glädjen att hälsa drottning Silvia välkommen till vårt demensboende August Jansgården i Hallstavik. Här har personalen under lång tid arbetat målmedvetet med personcentrerad omvårdnad, och uppnått mycket goda resultat. I samband med drottningens besök föddes tanken om att införa ett liknande arbetssätt också på Norrtälje sjukhus, säger Tiohundras VD Peter Graf.

All personal utbildad

Våren 2017 inleddes samarbetet mellan sjukhusets geriatriska vårdavdelning och Stiftelsen Silviahemmet. Med hjälp av medel från Stockholms läns landstings satsning Arbetsmiljölyftet har nu all personal på avdelning 1 genomgått Silviahemmets utbildning för att på bästa sätt kunna ta hand om patienter med demenssjukdom och deras närstående.

– Vi har fått en mycket god grund att stå på för att göra tillvaron så god som det bara är möjligt för våra patienter och deras anhöriga. Vi använder redan kunskaperna i vårt vardagliga arbete, och har också gjort en del anpassningar av miljön på avdelningen för att ytterligare förbättra omhändertagandet och göra patienterna tryggare när de vistas hos oss, säger Margareta Söderman, chef för avdelning 1.

Kontinuitet och sammanhållen vård

Tack vare Tiohundras breda verksamhet, med allt från vårdcentraler till psykiatri, akutsjukvård och äldreomsorg under samma tak, finns här goda möjligheter till kontinuitet och sammanhållna vårdkedjor, vilket är extra viktigt vid omhändertagande av personer med demenssjukdom. Ett exempel är att den bemötandeplan som skrivs på äldreboendet följer med om den boende behöver vårdas på sjukhus.

– Det är också stor chans att våra patienter får träffa samma geriatrikläkare här på sjukhuset som de fått besök av på boendet, säger Margareta Söderman.

Diplomering onsdagen den 6 september

Som andra vårdavdelning i Sverige Silviahemcertifieras nu vårdavdelning 1 på Norrtälje sjukhus. Vid ceremonin där alla medarbetare diplomeras medverkar drottning Silvia, initiativtagare till och ordförande i Stiftelsen Silviahemmet. Diplomeringen äger rum onsdagen den 6 september.

Senast uppdaterad
2017-08-28