Så undviker du att ramla

De flesta fallskador som drabbar äldre sker i det egna hemmet och i närmiljön. Så här års kan det också vara halt på vägar och trottoarer. Kanske har du själv eller någon du känner ramlat den senaste tiden?

Tips: Så undviker du att ramla

Din sjukvård och omsorg i Norrtälje

TioHundra är det kompletta vårdbolaget i Norrtälje kommun. Vi har bland annat barnavårdscentral, mödravård, psykiatri, personlig assistans, hemtjänst, akutsjukhus, vårdcentraler och äldreboenden.

Läs mer om TioHundra