Hoppa till innehåll

Barn- och ungdomspsykiatri remittenter

Information för dig som är vårdgivare

Patientinformation

Allmän verksamhetsinformation

BUP är en specialistenhet och vi erbjuder hjälp till föräldrar med barn och ungdomar som har psykisk störning, sjukdom eller relationsproblem som utgör hinder för personlig växt och mognad. Från spädbarn till och med 17 år. Gravida föräldrar erbjuds också tillfälligt stöd vid enklare problematik. Vi erbjuder också barn- och föräldraverksamhet, främst gruppverksamhet, för förskolebarn 0-6 år och deras föräldrar.

Patientinformation

Väntetid

Inom vårdgaranti (inom 30 dagar).

Kontakt

Via reception tel 08-123 273 80.

Vid remittering måste läkemedelslistan vara aktuell och signerad.

Remissinformation

Remiss ska innehålla tydlig frågeställning. Eventuell utredning och/eller utlåtande ska bifogas samtidigt som remissen skickas. Inom Tiohundra kan hänvisning ske till journalanteckning.

Remissmall BUP (PDF)

Remissmall för neuropsykiatrisk utredning BUP Norrtälje (PDF)

Remissmallarna nedan går att fylla i digitalt, spara sedan och och skicka digitalt via TakeCare eller per post till:

Tiohundra AB
BUP
Box 905
761 29 Norrtälje

Senast uppdaterad
2023-08-30