Hoppa till innehåll

Vaccinationer på Norrtälje norra vårdcentral

Vaccin mot covid-19

Samlad information om vaccination mot covid-19

Vaccin mot TBE

Vi hänvisar i första hand till de särskilda vaccinationsmottagningarna, eller någon av de mobila enheter som gör stopp runt om i Norrtälje kommun.

Difteri/stelkramp

Grundvaccinering består av fyra injektioner som ingår i barnvaccineringen. Efter fjärde injektionen fyller du på med ytterligare en dos vart 20:e år.
Pris: diTekiBooster: 305 kr

Hepatit A (gulsot) Epaxal

År 0: 1 injektion
År 1: 1 injektion (6-12 månader efter injektion 1)
Skyddet räcker i 30 år.
Pris: 485 kr (vuxen) respektive 435 kr (barn)

Hepatit B (gulsot blod- och sexuell smitta) Engerix
Månad 0: 1 injektion
Månad 1: 1 injektion
Månad 6: 1 injektion (ger livslångt skydd)
Pris: 380 kr (vuxen) respektive 340 kr (barn).

Hepatit A+B Twinrix, se ovan
Pris: 625 kr (vuxen), 510 kr (barn)
Ger 30 års skydd mot Hepatit A och livslångt skydd mot Hepatit B.

Lunginflammation (pneumokockvaccination)

År 0: 1 injektion
Pneumovax 400 kr

Dukoral

Drickvaccin mot kolera och ETEC. Två doser med minst en veckas mellanrum sju dagar innan resa.
Kan tas som booster vart annat år.
Pris: 280 kr (1x1 dos), respektive 505 kr (1x2 doser)

Senast uppdaterad
2023-06-13