Hoppa till innehåll

Ett miljöcertifierat vårdbolag

Man med Tiohundratröja cyklar på elcykel

Vi är en stor arbetsgivare. Våra medarbetare finns i stort sett överallt i kommunen och vårt engagemang ger stora spridningseffekter på omgivningen.

Vårt arbete för att bevara och förbättra människors hälsa och för att ge god vård och omsorg påverkar samtidigt miljön.

Den största miljöpåverkan har vi från läkemedel och transporter, el- och värmeförbrukning, livsmedel samt förbrukningsvaror. Vi har i många år satsat på att minska miljöpåverkan, genom att arbeta mot bolagsövergripande mål.

Det har givit positiva resultat: under 2021 nådde vi tre av våra fem miljömål. Bland annat lyckades man minska matsvinnet i bolaget med 38 procent.

Här hittar du alla våra resultat samlade

Hela vårdbolaget Tiohundra är miljöcertifierat. Det är ett medvetet ställningstagande där vi aktivt värnar om ett långsiktigt hållbart samhälle.

Mer information om vår miljöcertifiering

Exempel på aktiviteter

  • Bolaget har investerat i fler elcyklar för att minska användningen av bilar. Totalt har vi nu cirka 55 elcyklar.
  • Bolaget har fortsatt öka andelen gasbilar, som kan tankas med 100 procent förnybar biogas.
  • Matavfallsinsamling har införts i de flesta av våra verksamheter.
  • Ökad tillgänglighet för videomöten och andra digitala mötesformer för att kunna minska resandet.
  • Vi har en väl fungerande återanvändning av begagnade möbler.
  • Vid nytecknande av elavtal väljs alltid energi med förnybart ursprung.

Kontakt

Anna-Lena Carling
Miljöchef
Tel 08-123 265 92
anna-lena.carling@tiohundra.se

Senast uppdaterad
2022-06-01