Hoppa till innehåll

Ett miljöcertifierat vårdbolag

Rött trähus i förgrunden, vatten och två stora höghus

Vi är en stor arbetsgivare. Våra medarbetare finns i stort sett överallt i kommunen och vårt engagemang ger stora spridningseffekter på omgivningen.

Vårt arbete för att bevara och förbättra människors hälsa och för att ge god vård och omsorg påverkar samtidigt miljön.

Den största miljöpåverkan har vi från läkemedel och transporter, el- och värmeförbrukning, livsmedel samt förbrukningsvaror. Vi har i många år satsat på att minska miljöpåverkan, genom att arbeta mot bolagsövergripande mål.

Det har givit positiva resultat: under 2023 nådde vi fem av våra fem miljömål. Bland annat lyckades bolaget minska klimatpåverkan från livsmedel med 10 procent.

Här hittar du alla våra resultat samlade

Hela vårdbolaget Tiohundra är miljöcertifierat. Det är ett medvetet ställningstagande där vi aktivt värnar om ett långsiktigt hållbart samhälle.

Mer information om vår miljöcertifiering

Exempel på aktiviteter

  • Bolaget har investerat i fler elcyklar för att minska användningen av bilar. Totalt har vi nu cirka 55 elcyklar.
  • Matavfallsinsamling har införts i alla våra verksamheter.
  • Vi fortsätter att utveckla digitala arbetssätt för att minska resande. 
  • Vi har en väl fungerande återanvändning av begagnade möbler.
  • Vid nytecknande av elavtal väljs alltid energi med förnybart ursprung.
  • Vi har gjort en insamling av uttjänta mobiler och surfplattor som skickats iväg till Inrego för att rekonditioneras och återanvändas. 

Kontakt

Anna-Lena Carling
Miljöchef
Tel 08-123 265 92
anna-lena.carling@tiohundra.se

Senast uppdaterad
2024-04-18