Hoppa till innehåll

Tiohundra är ett miljöcertifierat vårdbolag

Brygga vid vattnet

Redan 2007 miljöcertifierades hela Tiohundra enligt ISO 14 001. Det är ett medvetet ställningstagande där vi aktivt värnar om ett långsiktigt hållbart samhälle.

Vad innebär det att vi är miljöcertifierade?

  • Miljöcertifieringen är en kvalitetssäkring av miljöarbetet. Det är samtidigt ett kvitto på att vi jobbar på rätt sätt med miljöfrågorna.
  • I och med certifieringen har vi förpliktat oss att ständigt bli bättre. Som miljöcertifierat bolag genomgår vi regelbundna kontroller av en extern revisor.
  • Varje verksamhet har egna utarbetade handlingsplaner och alla medarbetare deltar i miljöutbildningar.
Senast uppdaterad
2022-05-03