Hoppa till innehåll

Tiohundra är ett miljöcertifierat vårdbolag

Brygga som går ut i vattnet. Vass och träd i bakgrunden.

Redan 2007 miljöcertifierades hela Tiohundra enligt ISO 14 001. Det är ett medvetet ställningstagande där vi aktivt värnar om ett långsiktigt hållbart samhälle.

Vad innebär det att vi är miljöcertifierade?

  • Miljöcertifieringen är en kvalitetssäkring av miljöarbetet. Det är samtidigt ett kvitto på att vi jobbar på rätt sätt med miljöfrågorna.
  • I och med certifieringen har vi förpliktat oss att ständigt bli bättre. Som miljöcertifierat bolag genomgår vi regelbundna kontroller av en extern revisor.
  • Varje verksamhet har egna utarbetade handlingsplaner och alla medarbetare deltar i miljöutbildningar.
Senast uppdaterad
2024-01-31