Hoppa till innehåll

Förmåner för dig i Tiohundra

Två kvinnliga sköterskor sitter på en trappa i vårsolen.

Vi erbjuder dig som medarbetare olika förmåner inom till exempel hälsa och träning, föräldraskap och pensionssparande. Här kan du läsa mer om några av våra förmåner.

Hälsa och välbefinnande

Friskvårdsbidrag

Vi erbjuder alla månadsanställda medarbetare ett friskvårdsbidrag om 5 000 kr per år, som kan användas till olika friskvårds- och motionsaktiviteter inom ramen för gällande skatteregler.

Badhus och träningserbjudande

Friskvårdsbidraget berättigar till olika typer av badkort på något av badhusen i Norrtälje kommun. Som anställd har du också erbjudande från andra friskvårdsaktörer i kommunen.

Träna gratis på våra gym

Som medarbetare kan du träna gratis på våra två gym, som finns på Norrtälje sjukhus och Roslagens sjukhus, ROS. 

Företagshälsovård

Som anställd i Tiohundra har du möjlighet att själv boka två fria samtal hos företagshälsovården, Hela. Företagshälsovården kan på uppdrag av din chef se till att du får de vaccinationer du behöver arbetet och kan också vara till hjälp om du skadar dig i arbetet eller behöver en rehabiliteringsplanering, som ett komplement till vanlig sjukvård.

Idrottsföreningar och kör

Vi har en idrottsförening, Tiohundra IF där du kan ta del av olika aktiviteter. Du kan också ansluta dig till Region Stockholms idrotts- och friskvårdsförbund (RSIF). Tiohundrakören – vår egen kör, är till för alla, även för dig som aldrig tidgare sjungit i kör.

Ekonomisk trygghet

Föräldrapenningtillägg

Som medarbetare hos oss får du föräldrapenningtillägg under 180 dagar i en följd med ett belopp motsvarande 10 procent av lönebortfallet. Det förutsätter att du haft en sammanhängande anställningstid minst 180 dagar före föräldraledigheten. Föräldrapenningtillägget gäller för barn under två år. För medarbetare med en inkomst som överstiger 10 prisbasbelopp betalas en mellanskillnadsersättning ut vid föräldraledighet. Som förälder inom Tiohundra med barn upp till 12 år har du också rätt att gå ner i arbetstid till 75 % tjänstgöringsgrad.

Mellanskillnadsersättning vid sjukfrånvaro

För medarbetare med en inkomst som överstiger 7,5 prisbasbelopp betalas en mellanskillnadsersättning ut vid sjukfrånvaro tills den eventuellt övergår i en tidsbegränsad sjukersättning.

Förmånliga pensionsvillkor

Avtalspensionen är ett viktigt komplement till den lagstadgade allmänna pensionen. Avtalspensionen innebär att Tiohundra avsätter en viss procentsats av lönen till din kommande tjänstepension. För merparten av våra medarbetare avsätter vi sex procent till tjänstepensionen. Inbetalningar till din tjänstepension görs även om du är frånvarande på grund av sjukdom eller föräldraledighet.

Extra semester

Som anställd i Tiohundra har du vid en viss ålder rätt till mer än den lagstadgade semestern på 25 dagar. Du som är över 40 år har rätt till 31 semesterdagar per år och du som är över 50 år har 32 dagars semester.

Våra försäkringar

  • Sjukförsäkring (AGS-KL) samt avgiftsbefrielseförsäkringen som betalar premie till pensionsavtalet KAP-KL eller PFA om du har sjukersättning/ aktivitetsersättning.
  • Arbetsskadeförsäkring (TFA-KL)
  • Livförsäkring

Kvarstannandebonus för sjuksköterskor

Kvarstannandebonusen gäller för dig som är sjuksköterska och arbetar inom 24/7-verksamhet. Den innebär att du kan få max 40 timmar i din tidbank om du stannar kvar i din anställning inom 24/7 ett helt år. Timmarna i tidbanken kommer i februari året efter. Timmarna kan användas till ledighet eller att tas ut som kontant ersättning.

Senast uppdaterad
2023-12-22