Hoppa till innehåll

Förmåner för dig i Tiohundra

Vi erbjuder dig som medarbetare olika förmåner inom rådgivning, hälsa och träning, föräldraskap och pensionssparande. Här kan du läsa mer om några av våra förmåner.

Ung kvinna blåser konfetti från framåtsträckta händer. Konfettin är guldfärgad och glimmande.

Hälsa och träning

Friskvårdsbidrag

Alla medarbetare erbjuds ett friskvårdsbidrag om 2000 kr/år som kan användas till olika friskvårds- och motionsaktiviteter.

Badhus

Som medarbetare i Tiohundra kan du köpa olika typer av badkort på något av badhusen i Norrtälje kommun. Speciellt för just detta är att du inte behöver betala och vänta på ersättning via lön då badhusen istället fakturerar kostnaden.

Gymmet på Norrtälje sjukhus

Tiohundra arbetar för att främja hälsan hos sina medarbetare och användandet av Norrtälje sjukhus gym är en del i detta.

Rabatterade priser

Vi har ett samarbete med flera olika friskvårdsaktörer i Norrtälje som kan erbjuda våra medarbetare rabatterade priser eller andra erbjudanden.

Förälder

Medarbetare som varit anställda hos oss minst ett år får ett föräldrapenningtillägg när de tar ut ledighet med föräldrapenning. Medarbetare som har en månadslön som överstiger tio prisbasbelopp får vid föräldraledighet en ersättning från Tiohundra som motsvarar skillnaden mellan 77,6 % av lönebortfallet och den föräldrapenning som försäkringskassan betalar ut. Som förälder inom Tiohundra med barn upp till 12 år har du också rätt att gå ner i arbetstid till 75 % tjänstgöringsgrad.

Pension

Avtalspension – gäller samtliga medarbetare från 21 års ålder. Avtalspensionen kompletterar den lagstadgade allmänna pensionen. Mellan 4,0 och 4,5 % av bruttolönen placerar medarbetaren själv. Månadsanställda medarbetare erbjuds dessutom bruttolöneväxling för individuellt pensionssparande.

Extra semester

Arbetstagare över 40 år har rätt till 31 semesterdagar per år och arbetstagare över 50 år har 32 dagars semester.

Våra försäkringar

  • Sjukförsäkring (AGS-KL) samt avgiftsbefrielseförsäkringen som betalar premie till pensionsavtalet KAP-KL eller PFA om du har sjukersättning/ aktivitetsersättning.
  • Arbetsskadeförsäkring (TFA-KL)
  • Livförsäkring

Företagshälsovård

Som anställd i Tiohundra har du möjlighet att vända dig till vår företagshälsovård Hela för två fria samtal hos kurator. Som nyanställd eller om du ska arbeta mycket natt gör du också en undersökning.

Företagshälsovården kan på uppdrag av din chef se till att du får de vaccinationer du behöver arbetet och kan också vara till hjälp om du skadar dig i arbetet eller behöver en rehabiliteringsplanering, som ett komplement till vanlig sjukvård.

Rabatter

Personalrabatten

Du kan prenumerera på personalrabatten och få erbjudandena direkt till din mejl.

Apoteket Hjärtat, Norrtälje

Personal inom Tiohundra får mot uppvisande av tjänstelegitimation, 10 procent rabatt vid köp av alla varor, dock ej receptförskrivna varor på Apotek Hjärtats apotek i Norrtälje.
(Gäller ej vid Norrtäljeporten).

Senast uppdaterad
2022-05-18