Hoppa till innehåll

Förmåner för dig i Tiohundra

Två kvinnliga sköterskor sitter på en trappa i vårsolen.

Vi erbjuder dig som medarbetare olika förmåner inom rådgivning, hälsa och träning, föräldraskap och pensionssparande. Här kan du läsa mer om några av våra förmåner.

Sign on-bonus

Bonusen gäller för röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor och barnmorskor som skriver på anställningsavtal hos oss innan den 31 december 2023.

Bonusen är på totalt 20 000 kr, varav 10 000 kr betalas ut när avtal skrivs på om minst sex månaders anställning och 10 000 kr efter ett års anställning.

Bonusen gäller om du skriver på avtal om månadsanställning med minst 75 procents sysselsättningsgrad och i nuläget inte jobbar inom Tiohundra eller Region Stockholm.

Tillsammans fixar vi bäst arbetsmiljö! Välkommen!

Hälsa och välbefinnande

Träning stärker oss både fysiskt och psykiskt och ökar vårt välbefinnande. Det är viktigt att du mår bra!

Friskvårdsbidrag

Vi erbjuder alla månadsanställda medarbetare ett friskvårdsbidrag om 5 000 kr per år, som kan användas till olika friskvårds- och motionsaktiviteter inom ramen för gällande skatteregler.

Badhus och träningserbjudande

Som medarbetare i Tiohundra kan du köpa olika typer av badkort på något av badhusen i Norrtälje kommun. Som anställd har du också erbjudande från andra friskvårdsaktörer i kommunen. På badhusen behöver du inte själv ligga ute med kostnaden eftersom badhusen fakturerar Tiohundra direkt.

Gym på Norrtälje sjukhus och ROS

Som medarbetare kan du träna gratis på vårt gym på Norrtälje sjukhus. Ett gym på ROS i Norrtälje öppnar den 1 september 2023. 

Företagshälsovård

Som anställd i Tiohundra har du möjlighet att vända dig till vår företagshälsovård Hela för två fria samtal hos kurator. Företagshälsovården kan på uppdrag av din chef se till att du får de vaccinationer du behöver arbetet och kan också vara till hjälp om du skadar dig i arbetet eller behöver en rehabiliteringsplanering, som ett komplement till vanlig sjukvård.

Idrottsföreningar och kör

Vi har en idrottsförening, Tiohundra IF där du kan ta del av olika aktiviteter. Du kan också ansluta dig till Region Stockholms Idrotts- och friskvårdsförbund (RSIF). Tiohundrakören – vår egen kör, är till för alla, även för dig som aldrig sjungit i kör, men tycker om att sjunga.

Ekonomisk trygghet

Föräldrapenningtillägg

Som medarbetare hos oss får du föräldrapenningtillägg under 180 dagar i en följd med ett belopp motsvarande 10 procent av lönebortfallet. Det förutsätter att du haft en sammanhängande anställningstid minst 180 dagar före föräldraledigheten. Föräldrapenningtillägget gäller för barn under två år. För medarbetare med en inkomst som överstiger 10 prisbasbelopp betalas en mellanskillnadsersättning ut vid föräldraledighet. Som förälder inom Tiohundra med barn upp till 12 år har du också rätt att gå ner i arbetstid till 75 % tjänstgöringsgrad.

Mellanskillnadsersättning vid sjukfrånvaro

För medarbetare med en inkomst som överstiger 7,5 prisbasbelopp betalas en mellanskillnadsersättning ut vid sjukfrånvaro tills den eventuellt övergår i en tidsbegränsad sjukersättning.

Pension

Avtalspensionen är ett viktigt komplement till den lagstadgade allmänna pensionen. Avtalspensionen innebär att Tiohundra avsätter en viss procentsats av lönen till din kommande tjänstepension. För merparten av våra medarbetare avsätter vi 6 procent till tjänstepensionen. Inbetalningar till din tjänstepension görs även om du är frånvarande på grund av sjukdom eller föräldraledighet.

Extra semester

Som anställd i Tiohundra har du vid en viss ålder rätt till mer än den lagstadgade semestern på 25 dagar. Du över 40 år har rätt till 31 semesterdagar per år och du över 50 år har 32 dagars semester.

Våra försäkringar

• Sjukförsäkring (AGS-KL) samt avgiftsbefrielseförsäkringen som betalar premie till pensionsavtalet KAP-KL eller PFA om du har sjukersättning/ aktivitetsersättning.
• Arbetsskadeförsäkring (TFA-KL)
• Livförsäkring

Kvarstannandebonus för sjuksköterskor

Kvarstannandebonusen gäller för dig som är sjuksköterska och arbetar inom 24/7-verksamhet. Den innebär att du kan få max 40 timmar i din tidbank om du stannar kvar i din anställning inom 24/7 ett helt år. Timmarna i tidbanken kommer i februari året efter. Timmarna kan användas till ledighet eller att tas ut som kontant ersättning.

Apoteket Hjärtat, Norrtälje

Personal inom Tiohundra får mot uppvisande av tjänstelegitimation, 10 procent rabatt vid köp av alla varor, dock ej receptförskrivna varor, på Apotek Hjärtats apotek i Norrtälje. (Gäller ej vid Norrtäljeporten).

Trygghet med kollektivavtal

I broschyren "Säg hej till ditt kollektivavtal!" kan du läsa mer om det avtal som gäller för merparten av våra medarbetare. Undantag gäller för personlig assistans.

Läs mer i "Säg hej till ditt kollektivavtal!" på SKR.se

 

Senast uppdaterad
2023-08-21