Hoppa till innehåll

Förmåner för dig i Tiohundra

Kvinna blåser glitter från händerna.

Vi erbjuder dig som medarbetare olika förmåner inom rådgivning, hälsa och träning, föräldraskap och pensionssparande. Här kan du läsa mer om några av våra förmåner.

Sign on-bonus

Bonusen gäller för röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor och barnmorskor som skriver på anställningsavtal hos oss innan den 30 april 2023.

Bonusen är på totalt 20 000 kr, varav 10 000 kr betalas ut när avtal skrivs på om minst sex månaders anställning och 10 000 kr efter ett års anställning.

Bonusen gäller om du skriver på avtal om månadsanställning med minst 75 procents sysselsättningsgrad och i nuläget inte jobbar inom Tiohundra eller Region Stockholm.

Tillsammans fixar vi bäst arbetsmiljö! Välkommen!

Hälsa och träning

Friskvårdsbidrag

Under 2023 erbjuds alla månadsanställda medarbetare ett friskvårdsbidrag om 5 000 kr, som kan användas till olika friskvårds- och motionsaktiviteter.

Badhus

Som medarbetare i Tiohundra kan du köpa olika typer av badkort på något av badhusen i Norrtälje kommun. Speciellt för just detta är att du inte behöver betala och vänta på ersättning via lön då badhusen istället fakturerar kostnaden.

Gymmet på Norrtälje sjukhus

Tiohundra arbetar för att främja hälsan hos sina medarbetare och användandet av Norrtälje sjukhus gym är en del i detta.

Rabatterade priser

Vi har ett samarbete med flera olika friskvårdsaktörer i Norrtälje som kan erbjuda våra medarbetare rabatterade priser eller andra erbjudanden.

Förälder

Medarbetare som varit anställda hos oss minst ett år får ett föräldrapenningtillägg när de tar ut ledighet med föräldrapenning. Medarbetare som har en månadslön som överstiger tio prisbasbelopp får vid föräldraledighet en ersättning från Tiohundra som motsvarar skillnaden mellan 77,6 % av lönebortfallet och den föräldrapenning som försäkringskassan betalar ut. Som förälder inom Tiohundra med barn upp till 12 år har du också rätt att gå ner i arbetstid till 75 % tjänstgöringsgrad.

Pension

Avtalspensionen är ett viktigt komplement till den lagstadgade allmänna pensionen. Avtalspensionen innebär att Tiohundra avsätter en viss procentsats av lönen till din kommande tjänstepension. För merparten av våra medarbetare avsätter vi 6 procent till tjänstepensionen. 

Extra semester

Arbetstagare över 40 år har rätt till 31 semesterdagar per år och arbetstagare över 50 år har 32 dagars semester.

Våra försäkringar

  • Sjukförsäkring (AGS-KL) samt avgiftsbefrielseförsäkringen som betalar premie till pensionsavtalet KAP-KL eller PFA om du har sjukersättning/ aktivitetsersättning.
  • Arbetsskadeförsäkring (TFA-KL)
  • Livförsäkring

Företagshälsovård

Som anställd i Tiohundra har du möjlighet att vända dig till vår företagshälsovård Hela för två fria samtal hos kurator. Som nyanställd eller om du ska arbeta mycket natt gör du också en undersökning.

Företagshälsovården kan på uppdrag av din chef se till att du får de vaccinationer du behöver arbetet och kan också vara till hjälp om du skadar dig i arbetet eller behöver en rehabiliteringsplanering, som ett komplement till vanlig sjukvård.

Rabatter

Personalrabatten

Du kan prenumerera på personalrabatten och få erbjudandena direkt till din mejl.

Apoteket Hjärtat, Norrtälje

Personal inom Tiohundra får mot uppvisande av tjänstelegitimation, 10 procent rabatt vid köp av alla varor, dock ej receptförskrivna varor på Apotek Hjärtats apotek i Norrtälje.
(Gäller ej vid Norrtäljeporten).

Senast uppdaterad
2023-02-22