Hoppa till innehåll

Forskning, utveckling, utbildning och innovation

En kvinna med VR-glasögon på sig gestikulerar. En man står i bakgrunden och iakttar henne.

Forskning, utveckling, utbildning och innovation (FoUUI) är viktiga inslag i Tiohundras verksamhet.

Kunskapsutvecklingen sker snabbt inom sjukvården och omsorgen. Tiohundra strävar efter att vara ledande på området och har uppmärksammats för flera innovationer och nya arbetssätt som effektiviserar arbetet och samtidigt främjar patient- och brukarsäkerheten.

Kompetenta och engagerade medarbetare är en av de viktigaste komponenterna i dagens sjukvård och omsorg. Tiohundra erbjuder därför möjlighet till kompetensutveckling, utbildning och forskning i vardagen.

Vi har flera duktiga forskare och många medarbetare som vidareutbildar sig i Tiohundra. Vi har samarbeten med flera andra vårdgivare runtom i landet och olika universitet och högskolor. Varje termin tar vi emot studenter och elever från olika universitet och högskolor.

I vår ambition att skapa bästa möjliga lärandemiljöer för våra framtida kollegor är handledningskompetensen viktig hos medarbetarna. Vi som jobbar inom FoUUI stöttar medarbetare i deras forskning, utvecklingsprojekt eller i utbildningsfrågor.

Nyfikenhet hos medarbetare

Forskning och utvecklingsprojekt inom Tiohundra handlar bland annat om hur vi på bästa sätt kan ta hand om patienter, kunder och brukare. Många gånger väcks idé till ett forskningsprojekt eller en uppsats genom nyfikenhet hos kliniskt verksamma medarbetare. Man ställer frågor som: Hur går det för dessa patienter efter behandling? Vad tycker brukarna om informationen?

Vi arbetar alltid utifrån behovet hos den målgrupp vi jobbar tillsammans med. På detta sätt kan vi utvärdera och se om vårt forsknings- och utvecklingsarbete skapar värde. Vilken behandling ger bäst överlevnadschans efter ett hjärtstopp exempelvis, hur kommer det sig att samma patient söker vård många gånger på vår akutmottagning och hur ser rehabiliteringen ut för personer som drabbats av stroke?

Övergripande processer och digitalisering

Vi jobbar ofta med övergripande processer där vi till exempel kan titta på hur brukarens resa ut från äldreboendet, vårdcentralen och sjukhuset vid hjärtsvikt ser ut. Andra forsknings- och utvecklingsprojekt jobbar med digitalisering och tittar på processer för implementering och utvärderar värdet av ett digitalt arbetssätt.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om forskning, utveckling och utbildning inom Tiohundra.

Kontakt

Helena Hvitfeldt
FoUUI-chef
Tel 08-123 263 96
helena.hvitfeldt@tiohundra.se

Leende kvinna med sjukvårdskläder står i korridor. På hennes skjorta sitter en bricka där det står läkare.

Sök ett meningsfullt jobb!

Vill du göra skillnad på riktigt? Välkommen till Tiohundra! Vi jobbar med hälsa, vård och omsorg i hela Norrtälje kommun.

Leende kvinna vid mikrofon.

Lyssna på Tiohundrapodden

Om innovation, smarta arbetssätt och spännande människor inom vård och omsorg.

Senast uppdaterad
2022-06-01